• Οι μυθικές αφηγήσεις στην Ιλιάδα του Ομήρου 

    Ρέβη, Ανδριάνα (2015-08-20)
    Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να εξετάσει τις μυθικές αφηγήσεις στην Ιλιάδα του Ομήρου και να αναδείξει κυρίως την παραδειγματική τους λειτουργία. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η Ιλιάδα προσεγγίζεται ως ...