Now showing items 30-49 of 3410

 • CARENNET-Εξαγωγή κανόνων αιτιότητας απο νευρωνικά δίκτυα 

  Παυλίδης, Ανδρέας (2013-11-28)
  Η χρησιμότητα και η διάδοση των νευρωνικών δικτύων σήμερα θεωρείται δεδομένη. Πρόκειται για μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και ως μηχανές λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ένα νευρωνικό ...
 • Case study of the risk management plan ensuring business continuity of a private healthcare organisation, after a manager change 

  Apostolou, Andreas (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Public or private organizations today, facing a variety of challenging and complex events. Nonetheless, they must be prepared for every sudden event, or a significant change/reform may occur and ensure the business continuity. ...
 • Cloud forensics challenges - Log format unification. The CADF case. 

  Δαλέζιος, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Η αύξηση των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και των αναγκών τους σε χώρο και πόρους, έχει οδηγήσει τους παρόχους των υπηρεσιών σε μεταφορά της υποδομής τους στα εικονικά συστήματα και το Cloud. Το χαμηλό κόστος αλλά ...
 • Collective intelligence: How can firms benefit from it? 

  Ιωάννου, Αντρούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This thesis reviews the source of collective intelligence from when it was firstly implemented. The goal is to describe and understand collective intelligence as a concept but also to define its importance in firms and ...
 • Communicating and motivating effectively 

  Marti, Raphaelina (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  This analysis examines the effectiveness of different communication techniques in managing employees, and how managers can motivate their employees to perform at the best of their abilities. It ...
 • Computer vision for aerial applications 

  Παππάς, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Το αντικείμενο της επιτήρησης περιοχών για λόγους ασφαλείας αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για κάθε κρατική οντότητα. Μία από τις βασικές αρχές εκμετάλλευσης πληροφοριών, η συλλογή των οποίων αποτελεί και το ...
 • Corporate governance and the financial performance of listed companies 

  Karadimos, Markos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  This master’s dissertation investigates the challenges that arise from the implementation of Corporate Practices and the effect that the adoption or no adoption of such practices have in the profitability of listed shipping ...
 • Corporate reputation in the online universe 

  Basdras, Vasileios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  This dissertation is made for Social Information System Master at Open University of Cyprus. It’s focus is Online Reputation of business. Starting from an individual to a multinational corporation level we are looking to ...
 • Corporate social responsibility (CSR) and stock price - An event study approach 

  Παπαμηνάς, Μάριος (2016-09-08)
  Corporate Social Responsibility can bring real business benefits by reducing risk, by enhancing brand value, by opening doors and creating good will, and by improving staff efficiency and morale. Nevertheless, there ...
 • Credit risk management for banking institutes in Europe: the use of credit guarantees in financing SMEs 

  Pantos, Theodoros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The aim of this study is to present the use of Credit Guarantees Schemes (CGS) as a risk sharing instrument concerning the finance of EU-28 SMEs. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the European ...
 • Critical infrastructures risk management 

  Hadjigeorgiou, Anna (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  The goal of this thesis is to study the critical infrastructures, their meaning and importance inside of a business. To study also who and how needs to manage those critical infrastructures. In addition, to understand what ...
 • Cross Border Health Care και Ιατρικός τουρισμός 

  Κυρικλίδης, Θεοχάρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Στην παρούσα εκπόνηση εργασίας σκοπός είναι η ανάδειξη ως μείζονος σημασίας πρόβλημα, της ισότιμης παροχής ιατρικής περίθαλψης και πως επιτυγχάνεται αυτό με την χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και των σύγχρονων Πληροφοριακών ...
 • Cross national border care και τουρισμός υγείας 

  Καλαντζής, Στέργιος (2017-02-02)
  Ένα πολύ χρήσιμο «εργαλείο» για την βελτίωση της ποιότητας και συγχρόνως την αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό υγείας είναι το Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Η Κοινοτική Οδηγία 24/2011 θέτει το ...
 • CTC AUTOMOTIVE LTD aims to develop a business plan to the Marine, Oil & Gas sector in Cyprus: A new market development project, indicating to the contribution of CTC' s business plan for CATERPILLAR brand 

  Ζάγγουλος, Δημήτρης (2016-04-05)
  During the last five years, Cyprus Economy experiences one of its biggest drawbacks ever. The sector that has been impacted mostly, due to this negative situation is definitely the construction industry. A decrease of more ...
 • Cyborgism and performance art: directing, designing and spectating connected technologized bodies. 

  Βογιατζάκη-Krukowski, Εμμανουέλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011-10)
  The purpose of the dissertation is to study and analyse the impact of the use of technology, especially of cyber systems, on the performative body in performance art. The study highlights the transformation of the biological ...
 • Database marketing στις κυπριακές εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Η περίπτωση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Primetel 

  Κυριάκου, Στέλιος (2015-07-21)
  Το θέμα της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη του Database Marketing στις κυπριακές εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα μελετάται η περίπτωση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών PrimeTel. Κύριος σκοπός της παρούσας διατριβής ...
 • Design of a mobile application prototype: A tool for measuring the degree of manipulation of the Cypriot user from social media information 

  Philippidou K., Christiana (2017-07-27)
  The American sociologist Joseph P. Overton, theorized that, in each society there is a so-called window of discourse (Overton Window) which includes a systematic strategy approach that includes a set of unacceptable ideas ...
 • Designing and implementing a visualization solution for a multi-agent system 

  Leonova, Viktorija (2015-03-20)
  In this work, we are giving an outline to a visualization application, which will provide a user with a visual representation of the output produced by a multi-agent simulation during its run and originally delivered in ...
 • Development and evaluation of a 3D game for the museum of marble crafts of Tinos 

  Evagorou, Andreas (2016-03-30)
  Museums and galleries offer a wide variety of learning experiences with a unique contribution; work with real objects that emphasize sensory awareness [30]. In some occasions the enhancement of the interest and engagement ...
 • Digital marketing για μια διεθνή επιχείρηση: Η περίπτωση των Zara 

  Γαρουφάλου, Αικατερίνη (2017-08-28)
  Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, πραγματευόμαστε το μείζον ζήτημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαδικτύου για μία διεθνή επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στην περίπτωση της επιχείρησης Zara, με βασικό στόχο ...