Now showing items 38-57 of 3631

 • CARENNET-Εξαγωγή κανόνων αιτιότητας απο νευρωνικά δίκτυα 

  Παυλίδης, Ανδρέας (2013-11-28)
  Η χρησιμότητα και η διάδοση των νευρωνικών δικτύων σήμερα θεωρείται δεδομένη. Πρόκειται για μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και ως μηχανές λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ένα νευρωνικό ...
 • Case study of the risk management plan ensuring business continuity of a private healthcare organisation, after a manager change 

  Apostolou, Andreas (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Public or private organizations today, facing a variety of challenging and complex events. Nonetheless, they must be prepared for every sudden event, or a significant change/reform may occur and ensure the business continuity. ...
 • Cloud forensics challenges - Log format unification. The CADF case. 

  Δαλέζιος, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Η αύξηση των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και των αναγκών τους σε χώρο και πόρους, έχει οδηγήσει τους παρόχους των υπηρεσιών σε μεταφορά της υποδομής τους στα εικονικά συστήματα και το Cloud. Το χαμηλό κόστος αλλά ...
 • Cognitive swarm of drones search and rescue system. 

  Guillaume, Voirin (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  In an attempt to solve search-and-rescue problematics such as rescue time and difficulty in accessing certain search areas, a cognitive swarm of drones system is proposed, using artificial intelligence techniques interacting ...
 • Collective intelligence: How can firms benefit from it? 

  Ιωάννου, Αντρούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This thesis reviews the source of collective intelligence from when it was firstly implemented. The goal is to describe and understand collective intelligence as a concept but also to define its importance in firms and ...
 • Communicating and motivating effectively 

  Marti, Raphaelina (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  This analysis examines the effectiveness of different communication techniques in managing employees, and how managers can motivate their employees to perform at the best of their abilities. It ...
 • Compatibility and application of ISO 31000:2018 AND ISO 45001:2018 

  Soutzis, Nicos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The increasing complexity of internal and external environment exposes organisations to a multitude of risks. ISO 31000:2018 aims to outline an effective and efficient risk management framework, to comply with the environmental ...
 • Computer vision for aerial applications 

  Παππάς, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Το αντικείμενο της επιτήρησης περιοχών για λόγους ασφαλείας αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για κάθε κρατική οντότητα. Μία από τις βασικές αρχές εκμετάλλευσης πληροφοριών, η συλλογή των οποίων αποτελεί και το ...
 • Consumer behaviour in marketing research: customer satisfaction and consumer decision process. 

  Σάββα, Αναστασία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  When evaluating consumer behaviour, marketers analyse certain aspects in certain ways and apply marketing strategies to maximise profit, develop successful products, maintain a competitive market position, construct desired ...
 • Consumer perceived risk, attitude and online shopping behaviour 

  Βασιλούδη, Αικατερίνη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  With the continuous increasing of globalization in international economies, the marketing opportunities for most business seem to be endless and the competition has been increased. Further, different forms of sales have ...
 • Corporate governance and the financial performance of listed companies 

  Karadimos, Markos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  This master’s dissertation investigates the challenges that arise from the implementation of Corporate Practices and the effect that the adoption or no adoption of such practices have in the profitability of listed shipping ...
 • Corporate reputation in the online universe 

  Basdras, Vasileios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  This dissertation is made for Social Information System Master at Open University of Cyprus. It’s focus is Online Reputation of business. Starting from an individual to a multinational corporation level we are looking to ...
 • Corporate social responsibility (CSR) and stock price - An event study approach 

  Παπαμηνάς, Μάριος (2016-09-08)
  Corporate Social Responsibility can bring real business benefits by reducing risk, by enhancing brand value, by opening doors and creating good will, and by improving staff efficiency and morale. Nevertheless, there ...
 • Credit risk management for banking institutes in Europe: the use of credit guarantees in financing SMEs 

  Pantos, Theodoros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The aim of this study is to present the use of Credit Guarantees Schemes (CGS) as a risk sharing instrument concerning the finance of EU-28 SMEs. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the European ...
 • Critical infrastructures risk management 

  Hadjigeorgiou, Anna (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  The goal of this thesis is to study the critical infrastructures, their meaning and importance inside of a business. To study also who and how needs to manage those critical infrastructures. In addition, to understand what ...
 • Cross Border Health Care και Ιατρικός τουρισμός 

  Κυρικλίδης, Θεοχάρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Στην παρούσα εκπόνηση εργασίας σκοπός είναι η ανάδειξη ως μείζονος σημασίας πρόβλημα, της ισότιμης παροχής ιατρικής περίθαλψης και πως επιτυγχάνεται αυτό με την χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και των σύγχρονων Πληροφοριακών ...
 • Cross national border care και τουρισμός υγείας 

  Καλαντζής, Στέργιος (2017-02-02)
  Ένα πολύ χρήσιμο «εργαλείο» για την βελτίωση της ποιότητας και συγχρόνως την αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό υγείας είναι το Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Η Κοινοτική Οδηγία 24/2011 θέτει το ...
 • CTC AUTOMOTIVE LTD aims to develop a business plan to the Marine, Oil & Gas sector in Cyprus: A new market development project, indicating to the contribution of CTC' s business plan for CATERPILLAR brand 

  Ζάγγουλος, Δημήτρης (2016-04-05)
  During the last five years, Cyprus Economy experiences one of its biggest drawbacks ever. The sector that has been impacted mostly, due to this negative situation is definitely the construction industry. A decrease of more ...
 • Cyber risk assessment box 

  Παπαμιχαήλ, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την υλοποίηση εκτίμησης του ρίσκου σε μια οντότητα και επομένως την δημιουργία του «Cyber Risk Assessment Box». Σύμφωνα και με την βιβλιογραφική επισκόπηση, η μεθοδολογία έχει χωριστεί ...
 • Cyborgism and performance art: directing, designing and spectating connected technologized bodies. 

  Βογιατζάκη-Krukowski, Εμμανουέλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2011-10)
  The purpose of the dissertation is to study and analyse the impact of the use of technology, especially of cyber systems, on the performative body in performance art. The study highlights the transformation of the biological ...