• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Ικανοποίηση και ρόλος της ηγεσίας. 

    Φραντζής, Νικόλας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής και ανάλυσης θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, έγινε μια προσπάθεια αρχικά για την προσέγγιση δυο ευρύτερων ...
  • Ηγεσία και ποιότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

    Στριφτάρας, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την έννοια της ποιότητας, τη διαχείριση ποιότητας και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τους θεμελιωτές της, αλλά και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Επιπλέον, επιχειρεί να αναλύσει ...