• Ο μύθος του Οιδίποδα στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική γραμματεία 

    Αποστόλου, Μαρίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
    Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να διερευνηθεί ο τρόπος πρόσληψης του μύθου του Οιδίποδα στη νεότερη και σύγχρονη εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή (θέατρο – μυθιστόρημα – ποίηση). Σταθερό σημείο αναφοράς θα ...