• Εμμανουήλ Λιμενίτη "Θρήνος της Κωνσταντινοπόλεως" : Γλωσσική ανάλυση 

    Μαντάλης, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
    Ο «Θρήνος της Κωνσταντινουπόλεως» αποτελείται από 1.045 στίχους, γράφτηκε κατά προσέγγιση το έτος 1454, ένα έτος περίπου μετά την Άλωση και αποτελεί το πρώτο μίας σειράς λογοτεχνικών έργων με το θέμα αυτό. Ο Ρόδιος ποιητής ...