• Ηθικές και κοινωνικές πτυχές της νέας ιατρικής τεχνολογίας 

    Στυλιανού, Ανδρέας (2017-10-02)
    Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στις ηθικές και κοινωνικές πτυχές από τη χρήση της ιατρικής τεχνολογίας και ιδιαίτερα των ιατρικών laser. Η ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών δημιουργεί μια σειρά από νέα δεδομένα τα ...