• Ελεύθερη βούληση και αυτονομία κατά τη λήψη ιατρικών αποφάσεων 

    Κωνσταντίνου, Παύλος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
    Πολλοί που ασχολούνται με την Βιοηθική θεωρούν την έννοια της αυτονομίας ως δεδομένη. Η αυτονομία όμως, μια έννοια που συνήθως θεωρείται ότι εμπεριέχει την ελεύθερη βούληση ή ταυτίζεται από ορισμένους μελετητές μαζί της, ...