• Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας Κύπρου. Ανάγκη για επικαιροποίηση 

    Σέργη, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-12)
    Εισαγωγή: Η άσκηση της ιατρικής απαιτεί, εκτός από την επιστήμη, και τέχνη. Ο ιατρός, μετά την απόκτηση της ιατρικής γνώσης, θα πρέπει να την ασκήσει με έναν τρόπο και με μια τέχνη βασιζόμενος σε επαγγελματικές, νομικές ...