• Θεραπευτικές και ηθικές επιλογές στο Λυκόφως της ζωής 

    Καραμάνης, Άγγελος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-12)
    Ο βιολογικός κύκλος της ζωής του ανθρώπου ολοκληρώνεται με το θάνατο. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό έμβιο ον που έχει επίγνωση του θανάτου. Η ανθρώπινη ζωή έχει εγγενή αξία και θεωρείται το μεγαλύτερο αγαθό και η διαφύλαξή ...
  • Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας Κύπρου. Ανάγκη για επικαιροποίηση 

    Σέργη, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-12)
    Εισαγωγή: Η άσκηση της ιατρικής απαιτεί, εκτός από την επιστήμη, και τέχνη. Ο ιατρός, μετά την απόκτηση της ιατρικής γνώσης, θα πρέπει να την ασκήσει με έναν τρόπο και με μια τέχνη βασιζόμενος σε επαγγελματικές, νομικές ...