• Πράσινη επιχειρηματικότητα: Μελέτη εμπειρικής περίπτωσης 

    Ραπανάκης, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
    Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Η πράσινη επιχειρηματικότητα συνίσταται ...