• Εισαγωγή στην τομή μελέτης της κουλτούρας και του εγκεφάλου 

    Μακεδόνα-Παγκοπούλου, Ειρήνη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-12)
    Η κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και των παραγόντων που την επηρεάζουν είναι διαχρονικά μείζον ζητούμενο. Σαν μια δέσμη φωτός που προσκρούει σε ένα πρίσμα φωτίζοντας διαφορετικά τις ποικίλες ...