• Ενδογλωσσική μετάφραση: Η περίπτωση του αδίδακτου κειμένου 

    Μαγγίρα, Ευαγγελία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
    Ο σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να αναδείξει μία δέσμη ερωτημάτων και προβληματικών όψεων που συνδέονται με τη διδασκαλία του αδίδακτου κειμένου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να διερευνήσει την ανάγκη ...