Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιπλάκου, Σταυρούλα
dc.contributor.authorΚοντογιώργη, Μαριλένα
dc.contributor.otherKontoyiorgi, Marilena
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2015-02-10
dc.date.accessioned2015-02-12T09:27:59Z
dc.date.available2015-02-12T09:27:59Z
dc.date.copyright2015-01
dc.date.issued2015-02-12
dc.identifier.otherΕΓΛ/2015/00007el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1766
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση τεσσάρων διαλεκτικών χαρακτηριστικών της γλωσσικής ποικιλίας των Κοκκινοχωρίων ως προς την διαδικασία της ισοπέδωσης (levelling). Οι μεταβλητές που εξετάζονται μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: (α) Η χρήση του ουρανικού [ç] ή του ουρανοφατνιακού [ʃ] στην αρχή της λέξης και σε μεσοφωνηεντική θέση, (β) η χρήση των φθόγγων [x] και [ç] στη θέση του [θ] στην αρχή της λέξης και σε μεσοφωνηεντική θέση, (γ) η συμφωνοποίηση (hardening) του άτονου /i/ σε υπερωικό [k] ή ουρανικό [c] (συνίζηση), η μετατροπή του κλειστού συμφώνου που προηγείται του [k] ή [c] σε διαρκές και η παράλειψη του συμφώνου από το παραγόμενο σύμπλεγμα και (δ) Η απώλεια της γενικής πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων και η μορφολογική απόδοσή της με αιτιατική. Αρχικά παρουσιάζονται γενικά τα χαρακτηριστικά της Κυπριακής Διαλέκτου και ακολούθως οι ταξινομήσεις των νεοελληνικών διαλέκτων όπως ορίζονται από τους βασικότερους μελετητές. Στη συνέχεια περιγράφεται η σύγχρονη κοινωνιογλωσσική κατάσταση στην Κύπρο και γίνεται λόγος ιδιαίτερα για την κοινωνική διγλωσσία (diglossia). Ακόμη, προβαίνουμε σε μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή στην οποία διασαφηνίζονται οι όροι της ισοπέδωσης (levelling) και της δημιουργίας κοινής (koineization). Ακολούθως γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της προηγούμενης έρευνας που αφορά στις εξεταζόμενες παραμέτρους και στη συνέχεια επεξηγούμε την μεθοδολογία με την οποία εργαστήκαμε για να διεξαγάγουμε την έρευνα, η οποία βασιζόταν στη μέθοδο των στοχευμένων συνεντεύξεων υποβοηθούμενων από γραπτό ερωτηματολόγιο και συνδύαζε την ποσοτική και ποιοτική συλλογή δεδομένων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει των απαντήσεων που έδωσαν οι 45 πληροφορητές – ομιλητές της τοπικής γλωσσικής ποικιλίας και τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα. Η έρευνα απέδειξε πως τα διαλεκτικά αυτά χαρακτηριστικά έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί και στη θέση τους χρησιμοποιούνται τα ισόγλωσσα της Κυπριακής Κοινής. Εξαίρεση αποτελούν οι τύποι του ρήματος έχω, όπου η πλειοψηφία των πληροφορητών, αντίθετα με ό,τι ισχύει στην Kυπριακή Kοινή, δεν αποδέχεται το ουρανοφατνιακό [ʃ] και γι’ αυτό θεωρούμε πως το [ç] που εμφανίζεται μόνο στο συγκεκριμένο ρήμα, είναι το shibboleth της τοπικής ποικιλίας.el_GR
dc.format.extentviii, 98 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαλεκτικά χαρακτηριστικά -- Κοκκινοχώρια -- Κύπροςel_GR
dc.subjectΔιαλεκτικά χαρακτηριστικά -- Ισοπέδωση -- Κοκκινοχώρια -- Κύπροςel_GR
dc.subjectDialect features -- Kokkinochoria -- Cyprusel_GR
dc.subjectDialect features -- Levelling -- Kokkinochoria -- Cyprusel_GR
dc.titleΔιαδικασίες ισοπέδωσης στη γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe aim of this thesis is the assessment of four dialect features of the linguistic variety of Kokkinochoria in terms of the linguistic process of levelling. The variants examined are: (a) palatal [ç] vs. palatoalveolar [ʃ], (b) the use of [x] and [ç] in the place of [θ], (c) the hardening of unstressed /i/ to velar [k] or palatal [c], the spirantization of the stop which precedes [k] or [c] and its elision from the derived cluster and (d) the loss of genitive plural morphology in masculine nouns and its replacement by accusative. First the general properties of the Cypriot koiné are presented, as well as the classifications of Modern Greek Dialects proposed in the literature. Second, as far as the contemporary sociolinguistic situation in Cyprus is concerned, we focus on diglossia. In addition we provide a brief theoretical introduction to the concepts of levelling and koineization. Moreover, an overview of previous research on the variables examined is presented and the methodology chosen for the purposes of this research is explained. The methodology was based on the syntactic elicitation technique and it combined quantitative and qualitative data collection. In the last part of this thesis the results of the research are presented, based on the answers of the 45 informants – speakers of the local linguistic variety. The research shows that the dialectal features of the local linguistic variety have been levelled and that the corresponding isoglosses of the Cypriot koiné are used in their place. A notable exception concerns some forms of the verb έχω, where the majority of our participants does not accept the palatoalveolar allophone [ʃ]. The palatal allophone, [ç], which only shows up in this particular verb, can then be treated as a shibboleth of the local variety.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record