Show simple item record

dc.contributor.advisorΑραμπατζής, Γαρύφαλλος
dc.contributor.authorΠαλιός, Βασίλειος
dc.contributor.otherPalios, Vasilios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-10-27
dc.date.accessioned2014-10-29T09:06:07Z
dc.date.available2014-10-29T09:06:07Z
dc.date.copyright2014-09
dc.date.issued2014-10-29
dc.identifier.otherΔΠΠ/2014/00019el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1749
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν σημαντικά ενεργειακά προβλήματα καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνουν προέρχεται από συμβατικούς, μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους και παρόλο τη διάχυση της πληροφόρησης, των περιβαλλοντικών γνώσεων και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεν διαφαίνεται οριστική λύση στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προβάλλουν επιτακτικά, συνιστώντας ζητήματα πολυδιάστατα που επηρεάζουν τις πτυχές της σημερινής κοινωνίας, με τις στάσεις των ανθρώπων να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη της ορθής ενεργειακής συμπεριφοράς. Η εκπαίδευση κατέχει έναν καίριο και στρατηγικό ρόλο στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής-ενεργειακής συνείδησης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η σπουδαιότητα της έρευνας έγκειται στην ανάγκη να διερευνήσουμε τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συνήθειες των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ενέργεια, καθώς και των παραγόντων που τις διαμορφώνουν, στοχεύοντας στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή από το μαθητικό πληθυσμό αντίστοιχων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ενεργειακά ζητήματα. Προκειμένου να προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες, η διανομή ενός ερωτηματολογίου στους μαθητές έχει επιλεχθεί ως το καταλληλότερο εργαλείο για τη συλλογή των πληροφοριών που χρειαζόμαστε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο - Μάιο 2014 και εξετάζει τις απαντήσεις 270 μαθητών από τέσσερα σχολεία της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Η επεξεργασία των απαντήσεων έγινε με την χρήση των στατιστικών μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, τον έλεγχο χ2, την ANOVA, την παραγοντική ανάλυση και την ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis). Η έρευνα έδειξε ότι οι γνώσεις, στάσεις και συνήθειες των μαθητών επηρεάζονται από διάφορους κοινωνικούς-δημογραφικούς παράγοντες, όπως το φύλο και ο τόπος διαμονής των μαθητών. Επιπλέον σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στις ερωτήσεις συμμετοχής σε περιβαλλοντικές δράσεις προέκυψαν πέντε συστάδες. Η κάθε συστάδα αποτελείται από μια ομάδα μαθητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά η μια από την άλλη. Αυτό συμβαίνει διότι ο κάθε μαθητής αξιολογεί διαφορετικά τις γνώσεις που λαμβάνει, αντιλαμβάνεται με το δικό τρόπο τα ερεθίσματα που δέχεται και λειτουργεί σύμφωνα με την διαπαιδαγώγηση που έχει λάβει τόσο από το σχολείο όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον.el_GR
dc.format.extentvi, 130 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςel_GR
dc.subjectΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας -- Εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectRenewable Energy Sourcesel_GR
dc.subjectRenewable Energy Sources -- Educationel_GR
dc.titleΗ ενεργειακή συμπεριφορά των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractModern societies are suffocated by the huge energy demand since the largest proportion of energy derives from conventional, non-renewable energy resources and although the diffusion of information, environmental knowledge and implementation of education programs, it seems definitive solution towards solving the problem. Saving energy and the use of Renewable Energy showcase compelling, recommending multidimensional issues affecting aspects of today's society, with the attitudes of people constitute an important factor for the achievement of good behavior. Education has an important and strategic role in shaping energy-environmental consciousness and improving energy efficiency. Under these circumstances, the importance of research lies in the need to explore the knowledge, attitudes and habits of secondary school students on energy, as well as the factors that shape them, focusing on effective planning and implementation of the school population Environmental Education Programs to increase awareness about energy issues. In order to determine these factors, the distribution of a questionnaire to students has been selected as the most suitable tool for the collection of information we need. The survey was conducted from April to May 2014 and examines the responses of 270 students from four schools in the Regional unity of Larissa. The responses were processed with the use of statistical methods of descriptive statistics, chi-square test, the ANOVA test, the factor analysis and cluster analysis. The research revealed the knowledge, attitudes and behavior of students affected by various social and demographic factors such as gender and place of residence of students. Moreover, according to the students’ responses to questions of participation in environmental actions, arose five clusters. Each clusters consists of a group of students with different characteristics from one another. This is because each student evaluates different knowledge received, understands his own way the stimuli it receives and acts according to the education received by both the school and the family environment.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record