Show simple item record

dc.contributor.advisorΒλαδιμήρου, Ηρακλής
dc.contributor.authorΑντωνίου, Μαρία
dc.contributor.otherAntoniou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-09-02
dc.date.accessioned2014-09-02T10:10:13Z
dc.date.available2014-09-02T10:10:13Z
dc.date.copyright2014-05
dc.date.issued2014-09-02
dc.identifier.otherMBA/2014/00228el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1724
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ επιχειρηματικός σχεδιασμός των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων είναι απαραίτητος πριν από την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας επιχείρησης θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της και τις οικονομικές εξελίξεις για να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν επηρεάζει μόνο την σημερινή κατάσταση μιας επιχείρησης, αλλά και την μετέπειτα πορεία τις παρέχονται τη βάση για μια ολοκληρωμένη στρατηγική αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την ανάγκη μελετημένης σύνταξης επιχειρηματικού πλάνου, τόσο για την απόφαση δημιουργίας μιας επιχείρησης, όσο και για τη συνέχειά της. Θα παρουσιαστούν οι κύριοι στόχοι και οι βασικές αρχές του επιχειρησιακού σχεδιασμού και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για στρατηγικό σχεδιασμό, με αναφορά σε εναλλακτικές προσεγγίσεις. Ακολούθως, θα αναπτυχθούν οι διαδικασίες εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδιασμού από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα αναφερθούν προβλήματα και λύσεις στη διαδικασία εφαρμογή και θα εξεταστεί κατά πόσο θα πρέπει ο έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή, να γίνεται εσωτερικά ή από ανεξάρτητο σύμβουλο. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε, μέσω ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων, σε ιδιοκτήτες μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, σχετικά με τη χρησιμότητα και πρακτική εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδιασμού σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Στην έρευνα ερωτήθηκαν οι ιδιοκτήτες μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων κατά ποσό κρίνουν ότι είναι αναγκαίο ο επιχειρηματικός σχεδιασμός πριν ή και μετά τη δημιουργία μιας επιχείρησης, αν είναι διατεθειμένοι να καταρτίσουν επιχειρηματικό σχέδιο και είναι έτοιμοι να πληρώσουν γι’ αυτό. Όταν έχουν προβλήματα ή πρέπει να πάρουν μια σημαντική απόφαση για νέες επιχειρηματικές δράσεις τα λύνουν εσωτερικά ή ζητούν βοήθεια από εξειδικευμένο σύμβουλο. Τα ερωτηματολόγια καλύπτουν αρκετές πτυχές για να κατανοήσουμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται αναφορικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό οι κυπριακές επιχειρήσεις σήμερα και πως αντιλαμβάνονται το θέμα. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν με τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις αναλύονται και παρουσιάζονται συμπεράσματα, λύσεις και πρακτικές που θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν με σκοπό να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.el_GR
dc.format.extent82 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕπιχειρησιακός σχεδιασμόςel_GR
dc.subjectBusiness planel_GR
dc.titleΕπιχειρηματικός σχεδιασμός πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBusiness planning for small family businesses is a necessary process before implementing a business idea, but also during the operation of a business. Business plans should be adjusted according to changing needs of the firm and changes in the economic environment to remain a useful tool. A proper business plan not only affects the current situation of the company, but also its future prospects and course of action as it articulates a comprehensive strategy based on systematic assessment of all aspects of the internal and external environment. This paper illustrates the necessity of disfiguring a business plan, both for the decision to initiate a business, and for its continuity. The study presents the key objectives and basic principles of business planning, the tools for strategic planning, and points out (highlights) alternative approaches. Next, the procedures for implementing a business plan by small family businesses are described. Problems and solutions in the implementation process are examined, as well as whether the implementation should be carried out entirely by the owners / manager and be internally or whether guidance by an independent consultant should be sought. Finally, we present the results of field research conducted through a questionnaire and personal interviews of owners of small family businesses of various locations in Cyprus. Owners of small family business were inquired as to usefulness and practical applications of business planning in their firms. The research questions examine whether they deem business planning necessary before or after setting up a business, whether they are willing to formulate a formal business plan and whether they are ready to pay for it. When they have problems, or need to take important decisions on new business actions, whether solve the problems internally, or seek assistant from qualified counsel. The questionnaires cover several aspects to investigate at what level Cypriot businesses apply business planning today and how they perceive the issue. We analyze the date collected and present the findings, solutions and practices that small local businesses could use in order to ensure their viability and improve their competitiveness.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record