Show simple item record

dc.contributor.advisorΣοφιανοπούλου, Στέλλα
dc.contributor.authorΣπηλιόπουλος, Χρίστος
dc.contributor.otherSpiliopoulos, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-09-02
dc.date.accessioned2014-09-02T10:07:16Z
dc.date.available2014-09-02T10:07:16Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-09-02
dc.identifier.otherMBA/2014/00230el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1722
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΚύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της επιρροής των Social Media στην Διοίκηση ξενοδοχείων 4* της Αθήνας, με σταθερές μεταβλητές τoν ανθρώπινο παράγοντα και την χρήση των Social Media στον τουρισμό. Οι μεταβλητές που πρόκειται να μελετηθούν είναι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα Social Media με τους χρήστες τους, η σχέση μεταξύ των πελατών ξενοδοχείων 4* της Αθήνας με τα Social Media και οι συνέπειες που τελικά έχει η χρήση των Social Media από τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία στον τζίρο τους. Ο τουρισμός είναι καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Είναι ένας δυνατός και ανταγωνιστικός τουριστικός τομέας που συμβάλλει άμεσα στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος της χώρας και τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της. Επιπλέον, ωθεί την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και προάγει την παγκόσμια ειρήνη και συνεργασία μεταξύ των κρατών. Οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν καθοριστικά το προφίλ του τουρισμού. Η τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη αύξησε το διαθέσιμο χρόνο και εισόδημα των ανθρώπων, μείωσε το κόστος μεταφοράς και ελαχιστοποίησε τις αποστάσεις. Συνεπώς ο τουρισμός, τις τελευταίες δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που δημιουργεί η σύγχρονη πραγματικότητα, ενδυναμώθηκε από τις νέες τεχνολογίες, αλλάζοντας με ταχύτατους ρυθμούς τα μέσα προσέγγισης των πελατών και υιοθετώντας τεχνολογίες νέας γενιάς . Η τεχνολογική ανάπτυξη επιρρέασε την επιστήμη του μάρκετινγκ, δημιουργώντας νέα μέσα επικοινωνίας με υφιστάμενους ή και με υποψήφιους πελάτες. Φαίνεται ότι εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων το παραδοσιακό «από στόμα σε στόμα» εργαλείο του μάρκετινγκ που στηρίζονταν σε μια προσωπική και αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των καταναλωτών, μεταφέρεται τώρα σε chat rooms και blogs. Μια τέτοιου είδους τεχνολογική καινοτομία που εμφανίστηκε στον χώρο του Marketing και έφερε επανάσταση στον τρόπο που επικοινωνούμε, δημιουργούμε δίκτυα και ανταλλάσσουμε πληροφορίες είναι τα social media, Facebook, LinkedIn, Twitter, Ning, Plaxo, Hi5 και Second Life. Στα social media περιλαμβάνονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social networks), όπως το facebook και το Linkedin, blogs και media sharing sites. Η χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις, μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο προώθησης ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Τα εργαλεία αυτά που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη, ανοίγουν νέους δρόμους προς την καταναλωτική αγορά, βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και διαδίδουν και ισχυροποιούν εμπορικά σήματα Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Στο πλαίσιο της δευτερογενούς έρευνας, η οποία αφορά την συγκέντρωση δεδομένων και στοιχείων από παλαιότερες έρευνες και μελέτες, χρησιμοποιούνται βιβλία από την διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα, στατιστικά στοιχεία καθώς και πηγές από το Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας, επιλέχθηκε η ποσοτική ανάλυση με τη χρήση ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες, γνώσεις, συμπεριφορές και προτιμήσεις και συμπληρώθηκαν από Managers ξενοδοχείων 4* της Αθήνας ώστε τα αποτελέσματα που προέκυψαν να είναι όσο περισσότερο αξιόπιστα γίνεται. Από την έρευνα που τελικά πραγματοποιήθηκε προέκυψε το συμπέρασμα ότι παρόλο που οι διευθυντές των ξενοδοχείων της Αθήνας αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα social media στην σύγχρονη τουριστική βιομηχανία τα χρησιμοποιούν περιστασιακά, χωρίς να τους αφιερώνουν τον χρόνο και την προσοχή που απαιτούν έτσι ώστε να επωφεληθούν τα μέγιστα από τις δυνατότητες που τους προσφέρουν. Επιπρόσθετα οι Managers της παλαιάς γενιάς δύσκολα τα χρησιμοποιούν διότι δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που αυτά μπορούν να προσφέρουν ενώ η νέα γενιά των Manager θα πρέπει να είναι περισσότερο ενημερωμένοι για αυτά και τη χρησιμότητά τους. Κρίνεται λοιπόν, αναγκαία η συνεργασία με κάποια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μάρκετινγκ ή η εσωτερική ανάπτυξη, απασχολώντας καταρτισμένα άτομα ικανά να υποστηρίζουν δυναμικά τα social media ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής τους μάρκετινγκ τους, ώστε να προκύψουν τα ευεργετικά οφέλη από την ορθή χρήση τους, που θα οδηγήσει τελικά στην αύξηση της προσέλκυσης τουριστών αυτή την δύσκολη περίοδο.  el_GR
dc.format.extent141 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιοίκηση Ξενοδοχείων -- Social Mediael_GR
dc.subjectHotel Management -- Social Mediael_GR
dc.titleΜελέτη της επιρροής των Social Media στις καταναλωτικές αποφάσεις των χρηστών τους. Εκτίμηση και μελέτη της χρήσης τους απο Managers ξενοδοχείων 4* της Αθήνας για την προσέλκυση νέων πελατώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe main purpose of this study is the development of a research and analysis of the influence of Social Media to the Management of 4 * hotels in Athens by having as constant variables the human factor and the use of Social Media in tourism. At first we’re going to study both the variables that constitute the relationship that has been developed between Social Media with their users and the relationship between customers of 4 * hotels in Athens with Social Media as well as the consequences of the use of Social Media of the specific hotels to their turnover. Tourism is a basic factor for the economic development of a country. It is a strong and competitive tourist sector that contributes directly to the increase of the national income of the country and improves the balance of payments. It also develops the international trade and promotes the world peace and cooperation between nations. New technologies have changed radically the profile of tourism. The technological and economic development has increased people’s available time and income, reduced transportation costs and minimized distances. As a result, tourism has been enhanced by new technologies and the last decades has rapidly changed the means of approaching new customers by adopting the new generation’s technologies in order to meet the contemporary needs of the modern society. Technological development has also influenced the marketing sector by creating new means of communication with existing or prospective customers. It seems that due to technological developments in the field of marketing, its traditional " from mouth to mouth " tool that was based on a personal and spontaneous exchange of information between the consumers has now been transferred, to chat rooms and blogs. Such technological innovations that appeared in the field of Marketing and brought a revolution to the way people communicate to each other, share information or create networks are: social media, Facebook, LinkedIn, Twitter, Ning, Plaxo, Hi5 and Second Life. The use of social networking tools by companies may consist the contemporary way of promoting a new business model as they create new opportunities for the consumer market and improve customers’ communication while they have the potential to strengthen the brand as well. In the present study it is used primary and secondary research. Concerning the secondary research we collected data from previous researches and studies and they have also been used books from the international literature, scientific articles, statistics and sources from the internet. As for the primary research, it has been selected the quantitative analysis to be conducted by using questionnaires. The questionnaires were used to collect information, knowledge, attitudes and preferences. In order to obtain as much reliable results as possible they have been completed by Managers of 4* Hotels of Athens. The research proves that the Managers of the hotels in Athens although they recognize the important role that the social media play in the modern tourist industry they use them occasionally without spending time and paying enough attention on them in order to benefit the most of their potential. Furthermore the traditional generation of hotel managers hardly use them because they don’t even know their potential and their benefits to the contemporary tourist industry while the new generation of Hotel Managers should be more focused on them and the opportunities they should get by using social media. It is essential to the Hotel Managers to develop a specific sector or to collaborate with a Consultant Marketing Company in order to incorporate social media in their wide strategy of marketing and achieve the best results they could get: to attract tourists during this difficult period of crisis.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record