Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργακόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΚοκκινάκη, Στυλιανός
dc.contributor.otherKokkinaki, Stylianos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-08-27
dc.date.accessioned2014-08-27T10:59:51Z
dc.date.available2014-08-27T10:59:51Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-27
dc.identifier.otherMBA/2014/00265el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1682
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και πως αυτή επηρέασε τον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού.Αναλύεται το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης ,οι αιτίες και οι συνέπειές της στον εμπορικό κλάδο και πιο εξειδικευμένα στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή στις οικονομικές κρίσεις του ελληνικού κράτους από την σύσταση του μετά την επανάσταση του 1821.Ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή μας από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους ,την περίοδο του Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της χώρας μας ,την περίοδο της αντιβασιλείας ,τα πρώτα δάνεια ,τον Όθωνα και την μακρά περίοδο της βασιλείας του. Συνεχίζοντας με την περίοδο του διεθνούς ελέγχου ,στην διακυβέρνηση Τρικούπη και την περιβόητη φράση του εν έτη 1893<<δυστυχώς κύριοι επτωχεύσαμεν>>.Εν συνεχεία φτάνουμε στο κραχ του 1929 και τις επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία ,την στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου ως προς το όλο ζήτημα ,το σχέδιο Μάρσαλ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ,την οικονομική κρίση του 1965-1967,την πολιτική της επταετίας ,την μίνι κρίση του 1985-1987 και την υποτίμηση της δραχμής. Φτάνοντας, τελικά στην οικονομική κρίση της εποχής μας που ξεκινάει από το 2008 και συνεχίζοντας ως τις μέρες μας .Η ιστορία επαναλαμβάνεται ,η ιστορία προειδοποιεί αλλά κυρίως η ιστορία διδάσκει. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την τωρινή οικονομική κρίση εστιάζοντας κυρίως στην αντιμετώπισή της ,στα βαθύτερα αίτια της και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην απαρχή της και στον τρόπο με τον οποίο εισήλθε στην οικονομική ζωή της χώρας μας και επηρέασε ουσιαστικά την εργασία και την ζωή όλων μας. Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την πολιτική διάσταση της κρίσης ,τους πολιτικούς παράγοντες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση ,την αποτελεσματική διακυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης ,την σημασία της πολιτικής σύμπνοιας και της πολιτικής σταθερότητας ως συμβολή για την έξοδο από την οικονομική κρίση .Αναλύονται επιπρόσθετα και οι πολιτικές διέξοδοι που υπάρχουν ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται να αναλυθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία των ανθρώπων ,οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και η επιρροή της ως προς την ποιότητα ζωής στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού στην χώρα μας .Μέσα από την ανάλυση δύο περιπτώσεων ισχυρών ομίλων-εταιρειών του κλάδου στην χώρα μας(αφοί κουβίδη,αφοί κωνσταντακάτου),προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εταιρείες αυτές και το πώς βιώνουν τα διευθυντικά στελέχη τους και οι ίδιες οι εταιρείες την οικονομική κρίση. Στο έκτο κεφάλαιο ασχολούμαστε εκτενέστερα με την περίπτωση της Schneider electric,τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτήν ,τις προσπάθειες εξόδου από την κρίση ,τις τακτικές που ακολουθεί για έξοδο από την κρίση ,το εργασιακό περιβάλλον τις εταιρείας ,τις φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές της ,την ενασχόληση της με τα φωτοβολταϊκά ,την εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως με όλες τις ενέργειές της που εναρμονίζονται με ένα σύγχρονο περιβάλλον εν μέσω οικονομικής κρίσης .Μέσα από τις συνεντεύξεις του γενικού διευθυντή της στην Ελλάδα και δύο εκ των σημαντικότερων πελατών της ,προσπαθούμε να εστιάσουμε στην εικόνα που υπάρχει για την εταιρεία και τις προοπτικές εξόδου από την κρίση. Στο έβδομο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τις προοπτικές και την μεθοδολογία εξόδου από την κρίση σε διεθνές επίπεδο ,στα πιο στενά πλαίσια μιας επιχείρησης .Επιπρόσθετα ποιες είναι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση και για το ποια είναι τα περιθώρια που υπάρχουν για ανάκαμψη και έξοδο από αυτήν.el_GR
dc.format.extent123 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟικονομική κρίση -- Επιχειρήσεις -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectEconomic crisis -- Business -- Greeceel_GR
dc.titleΗ οικονομική κρίση και πως επηρεάζει τον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού-Περίπτωση Schneider Electricel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis thesis negotiates the economic crisis of recent years and how this has affected the industry of electrical equipment. Analyzed the effect of the economic crisis, its causes and its consequences in the commercial sector and more specifically in the field of electrical equipment. The first chapter is a throwback to the financial crises of the Greek state by the constitution after the revolution of 1821. Starting our throwback to the early years of the Greek state, the period of Kapodistrias as first governor of our country, the period of regency, the first loans, Othon and the long period of his reign. Continuing with the period of international control in governance Trikoypi and the infamous phrase of the years 1893 «unfortunately gentlemen we became poor». Then reach the crash of 1929 and its impact on the Greek economy , the attitude of Eleftherios Venizelos to the whole question , the Marshall Plan after the Second World war , the economic crisis of 1965-1967 , the policy of seven years , the mini crisis of 1985-1987 and the devaluation of the drachma . Arriving finally in the economic crisis of our times starting from 2008 and continuing to the present day. History repeats itself, history warns but mostly the story teaches. The second chapter deals with the current economic crisis mainly focusing on response, the root causes and making a throwback to the beginning and the way in which he entered into the economic life of our country and affected significantly the work and life of all our . The third chapter will deal with the political dimension of the crisis, the political factors that led to the economic crisis, effective governance to address the crisis, the importance of civic concord and political stability as a contribution to exiting the economic crisis. Analyzed additional policies and outlets that exist in addressing the crisis. In the fourth chapter attempts to analyze the impact of the economic crisis on the mental health of people , the social impact of the crisis and its influence on the quality of life in the modern social environment . The fifth chapter analyzes the impact of economic crisis on the electrical equipment in our country . Through the analysis of two cases of powerful groups - industry companies in our country (Kouvidis brothers, brothers KONSTANTAKATOU) , trying to deepen the impact of the economic crisis on these companies and how they experience their managers and the companies themselves economic crisis. The sixth chapter deals extensively with the case of Schneider electric, the impact of the economic crisis in her efforts to exit the crisis, the tactics for ending the crisis, the working environment of the company , its environmentally friendly policies , dealing with photovoltaic , energy saving and especially with all the actions that are consistent with a contemporary setting amid the economic crisis . Through interviews general manager in Greece and two of the most important customers, try to focus the picture that exists for the company and its prospects out of the crisis. The seventh chapter deals with the outlook and methodology of exit from the crisis at the international level, the most closely within a company . Additionally what are the policies to address and what the margins are for recovery and exit from it.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record