Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Ο εσωτερικός έλεγχος στο Τραπεζικό σύστημα και ο ρόλος του στην αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου και στη συγχώνευση των ιδρυμάτων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.