Show simple item record

dc.contributor.advisorΓκουμόπουλος, Χρήστος
dc.contributor.authorΒουλτσίδης, Σταύρος
dc.contributor.otherVoultsidis, Stavros
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-29
dc.date.accessioned2014-07-30T11:00:15Z
dc.date.available2014-07-30T11:00:15Z
dc.date.copyright2014-05
dc.date.issued2014-07-30
dc.identifier.otherΠΛΗ/2014/00127el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1642
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον τομέα της γεωργίας. Η σύγχρονη γεωργική τεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της Γεωπονίας και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι γεωργοί, όπως όλοι οι παραγωγοί οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών, έχουν μια συνεχή ανάγκη είτε να αυξάνουν την παραγωγικότητα ή να βρουν τρόπους να παράγουν την ίδια ποσότητα με μικρότερη χρήση πόρων. Για την μεγιστοποίηση λοιπόν της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση της επίδρασης που αυτή ασκεί στο περιβάλλον, ο κρίκος είναι η αποδοτική χρήση της τεχνολογίας. Η παρούσα εργασία θα μελετήσει και θα αναλύσει ένα σύστημα ελέγχου και διαχείρισης θερμοκηπίου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επίσης και τα συστήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη φύλαξή του. Πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου θερμοκηπίου, με τη χρήση αισθητήρων αλλά και ελεγχόμενου ποτίσματος. Ο κατάλληλος έλεγχος αυτής της δυναμικής του περιβάλλοντος είναι πράγματι δύσκολος, αλλά τα οφέλη του καλού ελέγχου υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος. Το όλο έργο θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση εργασιών και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών που υπάρχουν σε ένα θερμοκήπιο με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω υπολογιστή. Οι αισθητήρες και τα διάφορα σήματα θα συνδέονται σε έναν μικροελεγκτή και αυτός με την σειρά του στην παράλληλη θύρα υπολογιστή όπου θα είναι διαθέσιμη η διαχείριση μέσω τοπικού δικτύου ή από το internet με την χρήση browser. Στο θερμοκήπιο θα υπάρχει ελεγχόμενη από τον χρήστη αντλία ποτίσματος, ενημέρωση θερμοκρασίας χώρου καθώς και ρύθμισή της, ανίχνευση φωτιάς, οπτική επαφή του χώρου μέσω κάμερας, έλεγχος για την είσοδο ατόμων ή ζώων και τέλος έλεγχος κατάστασης της πόρτας του θερμοκηπίου. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζουμε εκτός από τον έλεγχο της καλλιέργειας του θερμοκηπίου και μια νέα παράμετρο που δεν έχει αναπτυχθεί πολύ ως τώρα, την ασφάλεια του ιδίου του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο η φυσική παρουσία του ανθρώπου δεν είναι απαραίτητη πάντα στο χώρο του θερμοκηπίου, ενώ τυχόν ξαφνικές μεταβολές γνωστοποιούνται άμεσα στον υπεύθυνο.el_GR
dc.format.extentviii, 119 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣύγχρονη Γεωργική Τεχνολογίαel_GR
dc.subjectAgricultural technologyel_GR
dc.titleΔιαχείριση θερμοκηπίου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστήel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractNowadays the rapid evolution of technology hasn’t left the agriculture unaffected. Agricultural technology is an interdisciplinary branch of Agriculture and Information and Communication Technology. Farmers, like all producers of economic goods and services have a continuous need either to increase productivity or to find ways to produce the same amount with less use of resources. So to maximize productivity and minimize its impact on the environment, the rational use of technology is the glue. This paper will study and analyze a system of management and greenhouse control through/via a computer, and systems related to security and storage conditions. The first steps have been made towards creating a system of automation and greenhouse control with the use of sensors and controlled irrigation. Appropriate control of this dynamic of the environment is indeed difficult, but the benefits of good control far outweigh the cost. The project will result in task automation and control of environmental conditions that exist in a greenhouse with remote access via computing devices. The sensors and the various signals will be connected to a microcontroller and this in turn to the parallel port on the computer where its management will be available via local network or the internet using a browser. In the greenhouse, there will be user controlled watering pump , environmental temperature updater and its regulation , fire detection , its visual contact through the camera , check for the entry of people or animals and finally status check of the greenhouse door. Other than the greenhouse crop control this thesis introduces a new parameter, the safety of greenhouse itself, which has not been fully developed so far. In this way the physical human presence is not always necessary while any unexpected changes in the greenhouse is directly transmitted to the operator.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record