Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπελλάλη, Θάλεια
dc.contributor.authorΚωνσταντίνου, Μαριάννα
dc.contributor.otherConstantinou, Marianna
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-30
dc.date.accessioned2014-07-30T10:55:02Z
dc.date.available2014-07-30T10:55:02Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-30
dc.identifier.otherΔΜΥ/2014/00202el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1638
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Στις σημερινές σύνθετες και γοργά εξελισσόμενες κοινωνίες, οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως το κινητό τηλέφωνο και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποτελούν ραγδαία ανερχόμενο φαινόμενο που κατέχει εξέχουσα θέση στην καθημερινή ζωή δισεκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και ιδιαίτερα οι φοιτητές, επιφέροντας σειρά θετικών και αρνητικών επιπτώσεων. Σκοπός: Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο βαθμό χρήσης των ΤΠΕ από τους φοιτητές και των διαφόρων συμπεριφορών υγείας που αναπτύσσονται. Μεθοδολογία: Η έρευνα χρησιμοποίησε αναλυτική συγχρονική προσέγγιση και το δείγμα αποτέλεσαν 243 προπτυχιακοί φοιτητές Νοσηλευτικής. Για τη συλλογή των στοιχείων διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια: α) δημογραφικών στοιχείων, β) συμπεριφορών υγείας - ICT Use and Health γ) εξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο - MPDQ και δ) κλίμακα εθισμού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές - Κ.Ε.ΕΦ.Υ. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής μέσω του IBM SPSS Statistics v. 20. Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι από τους φοιτητές δήλωσαν ότι είναι μη καπνιστές και ότι καταναλώνουν αλκοόλ σε περιορισμένη ποσότητα. Επίσης, ότι προτιμούν να συνδυάζουν το σπιτικό φαγητό αλλά και να τρώνε πρόχειρα, έχοντας κυρίως καθιστική ζωή. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό (64,2%) παρουσίασε στρες για περισσότερο από μία εβδομάδα. Όσον αφορά στο βαθμό εξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο, φάνηκε ότι ο μέσος όρος ήταν ψηλότερος στις γυναίκες, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία παρουσίασαν μικρότερη εξάρτηση. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο μέσος όρος των συμμετεχόντων που απάντησαν ότι κοιμούνται λίγο επειδή μένουν μέχρι αργά στον υπολογιστή ανερχόταν στο 57.60, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και τη μεγαλύτερη εξάρτηση. Συμπεράσματα: Η εισβολή των νέων ΤΠΕ αποτελεί σήμερα γεγονός που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των νέων και κυρίως των φοιτητών. Η υπερβολική χρήση φαίνεται να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη ζωή και ταυτόχρονα τις συμπεριφορές υγείας τους. Προτείνεται η διερεύνηση των επιπτώσεων και σε άλλες παραμέτρους όπως η κοινωνικοποίηση στο ευρύτερο περιβάλλον. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι ειδικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, καθώς και οι ίδιοι οι φοιτητές να ενημερώνονται για τους πιθανούς κινδύνους ώστε να ευαισθητοποιούνται και να προβληματίζονται, συμβάλλοντας έτσι στο σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων που να περιλαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για αντιμετώπιση του ανησυχητικού αυτού φαινομένου.el_GR
dc.format.extentvi, 75, πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΤεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας -- Φοιτητέςel_GR
dc.subjectInformation and Communication Technologies -- Studentsel_GR
dc.titleΗ επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στις συμπεριφορές υγείας των φοιτητών-Το παράδειγμα της Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: In today's complex and rapidly evolving societies new Information and Communication Technologies (ICTs) such as mobile phones and computers is the rapidly rising phenomenon, occupying a prominent place in the daily lives of billions of people worldwide. This development affects a large and active part of the population especially young students leading to a series of impacts, both positive and negative. Purpose: The present study aimed to investigate the utilization of ICTs in relation to health behaviors of students. Method: The study used cross-sectional analytical approach and the sample was 243 undergraduate nursing students. For the collection of data questionnaires were distributed including the following aspects: a) demographics, b) health behavior - ICT Use and Health, c) dependence on the mobile phone - MPDQ and d) scale of addiction of adolescents in personal computers - SAAPC. Methods of descriptive and inductive statistics for data processing were used (IBM SPSS Statistics v. 20). Results: Most of the respondents reported being non-smokers and consuming alcohol in limited quantity. They said that they prefer to combine homemade food with food at the restaurant of the university. They also mentioned eating snacks and primarily having a sedentary lifestyle. Also, a significant percentage (64.2%) experienced stress for longer than a week. Regarding the degree of dependence on mobile phones, it seems that the average was higher for women whereas older students showed less dependence. Noteworthy is the fact that average of 57.60 of the subjects answered that they sleep fewer hours because they spend a lot of time in front of the computer. Such a finding implies a greater reliance. Conclusions: The invasion of new technologies is currently a phenomenon that characterizes the everyday life of young people but especially that of students. The overuse appears to significantly affect their lives and health behavior. It is recommended that other parameters should be investigated such as socializing in the wider environment. Therefore, it is important for special scientists, teachers, parents and students themselves to be informed about potential risks in order to be aware of such an issue. As a result, this will contribute to the design and implementation of prevention programs that include appropriate and effective intervention for treatment of this dangerous phenomenon.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record