• Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα βιολογικών αγροτροφίμων 

    Φλώρος, Δημήτριος (2015-09-07)
    Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την βιωσιμότητα των αγροτροφίμων αλλά δεν υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία από επιστημονικές έρευνες που επιβεβαιώνουν την αειφορική ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδα των βιολογικών ...