Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Παρακίνηση εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των υπαλλήλων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.