Show simple item record

dc.contributor.advisorΣωτηρίου, Ανδρέας
dc.contributor.authorΖαχαρίου-Μανώλη, Δωροθέα
dc.contributor.otherZachariou-Manoli, Dorothea
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-18
dc.date.accessioned2014-07-21T06:26:35Z
dc.date.available2014-07-21T06:26:35Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-21
dc.identifier.otherMBA/2014/00199el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1573
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λ.τ.δ., ο εθνικός αερομεταφορέας της Κύπρου, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και λόγω της φιλελευθεροποίησης των αιθέρων, προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιώσουν. Ένας από τους τρόπους που οι Κυπριακές Αερογραμμές χρησιμοποιούν για να σταθούν στα πόδια τους και να πετάξουν ξανά ψηλά, είναι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, τη διαφοροποίηση από τις άλλες αερογραμμές ως προς την προσφορά υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό. Η διαφοροποίηση απαιτεί εκσυγχρονισμό, περεταίρω μάθηση εκ μέρους των υπαλλήλων και προσφορά νέων υπηρεσιών πιο δελεαστικών ή πιο αναβαθμισμένων. Στις μέρες μας, που είναι η εποχή του έντονου ανταγωνισμού, δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα κατά την προσπάθεια διαφοροποίησης των υπηρεσιών. Ο λόγος είναι ότι εάν οι υπηρεσίες είναι παρόμοιες, τότε τους πελάτες ενδιαφέρει μόνο η τιμή. Σε αυτή την περίπτωση οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν συνήθως το συγκριτικό πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να προσφέρουν πιο εύκολα χαμηλότερες τιμές, με χαμηλότερο συνολικό κόστος. Ένας δεύτερος λόγος είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφερθούν, αλλά και η παραγωγικότητά τους. Μέσω αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε μια εμπειρική έρευνα με τη χρήση ενός πρωτογενούς ερωτηματολογίου, που σκοπό είχε την καταγραφή των απόψεων του επιβατικού κοινού, ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που του προσφέρεται από τις Κυπριακές Αερογραμμές, καθώς και την ικανοποίηση που δημιουργείται από αυτές. Η έρευνα αυτή στηρίζεται στην ανάλυση 122 ερωτηματολογίων, από τα οποία τα 32 συμπλήρωσαν υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών που ταξίδεψαν πρόσφατα με την εταιρεία και τα υπόλοιπα 90 συμπλήρωσαν επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης τους, σε εννιά διαφορετικές πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το επιβατικό κοινό είναι αρκετά ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Κυπριακές Αερογραμμές. Όσον αφορά την ενότητα με τις ερωτήσεις που αφορούν την ιστοσελίδα των Κυπριακών Αερογραμμών, φαίνεται μέσα από τα αποτελέσματα ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της ιστοσελίδας. Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επιβατών από το προσωπικό επαφής, φαίνεται ότι οι επιβάτες είναι αρκετά ικανοποιημένοι και μόνο ένα μικρό ποσοστό βελτίωσης υπάρχει για να καλυφθεί. Σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες που αφορούν γενικά την εταιρεία, η άποψη των επιβατών σε μεγάλο ποσοστό είναι αρκετά θετική, εκτός από αυτήν του προγράμματος τακτικών επιβατών, που από ότι φαίνεται χρειάζεται αρκετή βελτίωση. Όσον αφορά την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πτήσης, η άποψη των επιβατών είναι αρκετά θετική, εκτός από το προσφερόμενο φαγητό, που δεν ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους επιβάτες. Τέλος παρατίθενται κάποιες απόψεις επιβατών για βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ή δημιουργία νέων, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την εταιρεία. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι λόγω του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε (122 ερωτηματολόγια), σε σχέση με το επιβατικό κοινό των Κυπριακών Αερογραμμών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψία, ούτως ώστε να γίνεται η σύγκριση με προηγούμενα ευρήματα, αλλά και για να παρακολουθείται η όποια βελτίωση ή και να έρχονται στην αντίληψη της εταιρείας τυχόν νέα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες.el_GR
dc.format.extent108 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση πελατώνel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση πελατών -- Κυπριακές αερογραμμέςel_GR
dc.subjectCustomer satisfactionel_GR
dc.subjectCustomer satisfaction -- Cyprus Airwaysel_GR
dc.titleΗ ικανοποίηση πελατών στις Κυπριακές Αερογραμμές σε περίοδο κρίσης και φιλελευθεροποίησης των αιθέρωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIn light of competition and due to the opening up of air space, Cyprus Airways, Cyprus’ national carrier, is exploring every avenue to stay afloat. One means by which Cyprus Airways is utilising to get back on their feet and soar again is, aside from reducing the cost of production, setting themselves apart from other airlines in terms of services offered to the travelling public. This differentiation demands coordination, further training/learning on the part of the employees, offering upgrades and new services that are more appealing. In the era of intense competition, great problems are being created in the attempt to diversify services. The reason for this is that if the services are similar, then customers are only interested in the price. In this case, the large airline companies usually have the comparative advantage because they can easily offer lower prices at a lower total cost. A second reason is the quality of services they will be offer as well as how efficient they are. As part of this project, empirical research will be undertaken using a pioneering questionnaire whose aim is to record the travelling public’s opinion as to the quality of services offered by Cyprus Airways as well as their satisfaction with these services. The research is based on 122 questionnaires from which 32 were completed by Cyprus Airways employees who have recently travelled with the company and the other 90 were completed by passengers during their flight in nine separate flights with Cyprus Airways. According to the results of the research, the travelling public is quite satisfied with the services provided by Cyprus Airways. As far as the section which concerns the website, from the results shown there is great room for the improvement of the website. Regarding the services offered by the front desk staff, it appears that clients are quite satisfied with only a small area of improvement needed. In regards to the services offered which generally concern the company, the opinion of a considerable number of passengers is quite positive apart from the frequent flyer programme which seems to require great improvements. In terms of the quality of the services during the flight, the passengers’ opinion is also fairly positive aside from the meals which passengers are not satisfied with to a large degree. Finally it has also been observed that some passengers feel that the current services need improvement or else new ones must be offered and these opinions need to be taken into serious account by the company. In must also be stated that the actual number of participants who completed the questionnaire (122) was quite small when compared to the actual number of those that travel with Cyprus Airways. Thus, such questionnaires need to be undertaken regularly not only to enable comparisons with previous questionnaires, but this will also detect any improvements or else spot any problems that passengers may be facing.  el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record