Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Η ποιότητα των υπηρεσιών μηχανικού & τεχνικού συμβούλου ως εξωποριστικών λύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση των φορέων & υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δ. Μακεδονία

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.