Show simple item record

dc.contributor.advisorΚλεάνθους, Στυλιανή
dc.contributor.authorΣτέφανος, Μάνιος
dc.contributor.otherStefanos, Manios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-07
dc.date.accessioned2014-07-07T07:51:07Z
dc.date.available2014-07-07T07:51:07Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-07
dc.identifier.otherΠΛΗ/2014/00132el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1541
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤο εργαλείο wiki από τη φύση του, αναμφισβήτητα, μπορεί να παρέχει ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την κοινωνική εποικοδομηστική προσέγγιση. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να ανταλλάξουν και να μοιραστούν πληροφορίες, γνώσεις, δεξιότητες αλλά κυρίως να συν-εργαστούν. Έχει λόγο ύπαρξης στην εκπαίδευση, όταν ενισχύει την ανακάλυψη και την κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές και προωθεί την ανοικτή συν-εργασία και την ανταλλαγή ιδεών. Σκοπός αυτής της μελέτης περίπτωσης, ήταν να διερευνήσει πως μια ομάδα μαθητών, συνεργάζεται ηλεκτρονικά με τη χρήση της τεχνολογίας wiki στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που επιλέχθηκε και σχεδιάστηκε ως μοναδικό μέσο μάθησης για ένα συγκεκριμένο μάθημα του σχολικού προγράμματος σπουδών. Εστίασε στη συνεργατική ηλεκτρονική μάθηση και το πώς η μέθοδος αυτή αξιοποιήθηκε παιδαγωγικά στην εκπαιδευτική πράξη του Δευτεροβάθμιου Επαγγελματικού Λυκείου Σιάτιστας με μία ομάδα 12 μαθητών και 1 μαθήτριας του τομέα Οχημάτων. Βασικός άξονάς της ήταν η διαμόρφωση και η χρήση της εφαρμογής wiki ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο συνεργατικής ηλεκτρονικής μάθησης. Τα ερευνητικά ερωτήματα που προσδιορίστηκαν, συντέλεσαν στην ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση των συνεισφορών στο wiki. Οι αντιλήψεις των μαθητών αποκρυσταλλωθήκαν μέσω των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων στην αρχή και στο τέλος της εφαρμογής, παρέχοντας έτσι άμεση ανατροφοδότηση για την καταλληλότητα αυτής της μεθόδου μάθησης. Η εφαρμογή αξιολογήθηκε για την αποτελεσματικότητά της με διαβαθμισμένα κριτήρια (rubrics) από εξωτερικούς αξιολογητές, ως πλατφόρμα συνεργατικής ηλεκτρονικής μάθησης. Τα αποτελέσματά μας, δείχνουν ότι ένα wiki μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά τη συνεργατική μάθηση και την κατανόηση ενός μαθήματος τεχνικής φύσης. Διαθέτει επίσης τα χαρακτηριστικά να αποτελέσει μια πλατφόρμα συνεργατικής ηλεκτρονικής μάθησης. Προβλήματα και ανησυχίες παρουσιάστηκαν κυρίως, γύρω από την καταλληλότητα του να αποτελέσει το μοναδικό μέσο μάθησης ενός Δευτεροβάθμιου Επαγγελματικού Λυκείου όχι τόσο από τη φύση του εργαλείου αλλά κυρίως από επιλογή ή τα βιώματα και τα στερεότυπα των μαθητών.el_GR
dc.format.extentxi, 174 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectWikiel_GR
dc.subjectWeb 2.0el_GR
dc.subjectΣυνεργατική μάθησηel_GR
dc.subjectΕκπαιδευτική τεχνολογία -- Μέση εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectCollaborative learningel_GR
dc.subjectEducational technology -- Secondary educationel_GR
dc.titleΗ χρήση της τεχνολογίας Wiki ως μέσο συνεργατικής ηλεκτρονικής μάθησης (Collaborative e-learning): Μελέτη περίπτωσης στο επαγγελματικό λύκειοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe wiki tool by nature, arguably, can provide a collaborative learning environment which is closely connected with the social constructivist approach. It is a unique opportunity for students to exchange and share information, knowledge, skills but mainly to co-work. It is justifiable in education when it enhances the discovery and construction of knowledge by students themselves and when it promotes the open co-operation and exchange of ideas. The purpose of this case study was to explore how a group of students co-works electronically with the use of wiki technology in an educational platform, selected and designed as a unique tool for learning a particular subject of the school curriculum. It focused on collaborative e-learning and on how this method was utilized in educational practice teaching at the Secondary Vocational School of Siatista with a group of 12 students and one female student of the Vehicles Department. Its main pivot was the configuration and use of the application wiki as an integrated tool for collaborative e-learning. The research questions identified, contributed to quantitative and qualitative analysis of contributions to the wiki. The perceptions of students emerged through interviews and questionnaires at the beginning and end of the application, thus providing immediate feedback on the appropriateness of this method of learning. The application was evaluated for its effectiveness as a platform for the collaborative e-learning with graded criteria (rubrics) by an external evaluator. Our results show that a wiki can effectively promote collaborative learning and understanding a technical course. It also has the features to constitute a platform for the collaborative e-learning. Problems and concerns occurred mainly regarding its suitability as the only means of learning at a secondary vocational school owing not so much to the nature of the tool, but mostly to the choice or experiences and stereotypes of the students.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record