• Έκθεση Πεπραγμένων 2012 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2013)
  Έκθεση Πεπραγμένων για το έργο και τις δραστηριότητες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2012
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2011 

  Sarri, Erato Ioanna (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2013-04)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2011
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2006-2010 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2013-12-02)
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2011 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2013-12-02)
 • Στρατηγική Ανάπτυξης ΑΠΚΥ 2012 - 2015 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2013-12-02)
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2013 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014-10)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2013
 • Erasmus+ Information Booklet 2014-2016 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015-05)
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2014 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015-11)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014
 • About the Open University of Cyprus 2015 edition 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Open University of Cyprus, 2015-12)
  About the Open University of Cyprus, 2015 edition
 • Ενημερωτικό Βιβλιάριο Προγραμμάτων Σπουδών 2016-2017 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2016-02)
 • Erasmus Success Stories @ the Open University of Cyprus 

  Sarri, Erato Ioanna (2016-06-03)
  Erasmus Success Stories at the Open University of Cyprus (ελληνικό και αγγλικό κείμενο, σε μία ενιαία έκδοση). Οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κινητικότητας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2015 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2016-09-13)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015: Ανάμεσα σε άλλα, καλύπτει τις στρατηγικές δράσεις και έργα του έτους, θέματα σπουδών και νέα προγράμματα, τον πυλώνα της έρευνας, τις εγχώριες και ...
 • Προγράμματα Σπουδών & Δια Βίου Μάθησης | Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-02)
  Προγράμματα Σπουδών & Δια Βίου Μάθησης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2016 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-06)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016
 • Προγράμματα Σπουδών & Δια Βίου Μάθησης | Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (2018-03)
  Προγράμματα Σπουδών & Δια Βίου Μάθησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 • Προγράμματα Σπουδών & Δια Βίου Μάθησης | Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-02)
  Προγράμματα Σπουδών & Δια Βίου Μάθησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 • About the Open University of Cyprus (2019 edition) 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-02)
  About the Open University of Cyprus, 2019 edition in English
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017
 • Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018