Show simple item record

dc.contributor.advisorΖλατάνος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΑμοιρίδου, Κλέιώ Γ.
dc.contributor.otherAmiridou, Kleiw G.
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-08-02
dc.date.accessioned2011-08-02T11:23:57Z
dc.date.available2011-08-02T11:23:57Z
dc.date.copyright2011-05
dc.date.issued2011-08-02
dc.identifier.otherΔΜΥ/2011/00044el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/141
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία ο επαγγελματίας φθείρεται, αποδυναμώνεται και νιώθει ανίκανος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική του υγεία. Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης εμφανίζεται συχνά στους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Ένας επαγγελματικός χώρος ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιρρεπής και ευάλωτος στην επαγγελματική εξουθένωση, αλλά παρόλα αυτά έχει λάβει ελάχιστη προσοχή από την ερευνητική κοινότητα, είναι ο τομέας των εργαζόμενων στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί, η συγκριτική διερεύνηση της εμφάνισης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης σε δύο κατηγορίες επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που εργάζονται, η πρώτη ομάδα στον τομέα υποκατάστασης, ατόμων με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες (ΟΚΑΝΑ) και η δεύτερη ομάδα στον τομέα απεξάρτησης των «στεγνών» ουσιών θεραπευτικών προγραμμάτων. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 188 εργαζόμενοι από όλες τις μονάδες εξαρτήσεων του νομού Θεσσαλονίκης. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο MBI της Maslach, το οποίο περιελάμβανε και ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις συνθήκες εργασίας των ατόμων της μελέτης. Η ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έγινε με βάση το στατιστικό πακέτο SPSS - ver 15. Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τον αριθμό των μεταβλητών (μεταβλητή ονομαστικού τύπου, διμεταβλητή ανάλυση, πολυμεταβλητή ανάλυση) και με βάση τις τρεις συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τον ορισμό της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΕΕ), κατά τον οποίο θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται στα ανώτερα επίπεδα τουλάχιστον δύο από τις συνιστώσες του MBI, 14 εργαζόμενοι από το δείγμα (ποσοστό 7,4%) παρουσιάζουν επαγγελματική εξουθένωση. Αναλύοντας χωριστά την κάθε μία από τις τρεις συνιστώσες της ΕΕ, συμπεραίνεται ότι το 30,9% των εργαζομένων παρουσιάζει μέτρια ή υψηλή συναισθηματική εξάντληση, το 48,9% παρουσιάζει μέτρια ή υψηλή αποπροσωποποίηση και το 55,9% του δείγματος εμφανίζει μέτρια ή χαμηλή ολοκλήρωση προσωπικών επιτευγμάτων. Δεν καταγράφηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των εργαζομένων των δύο βασικών προγραμμάτων θεραπείας (φάρμακο ή «στεγνά» προγράμματα) σε καμία από τις 3 παραμέτρους της ΕΕ, ενώ εξετάζοντας μεταξύ τους όλες τις επιμέρους μονάδες εξαρτήσεων, βρέθηκε ότι η μονάδα ΑΡΓΩ παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα ΕΕ και στις τρεις παραμέτρους, σε σχέση με τις άλλες μονάδες. Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του εργαζόμενου βρέθηκε να σχετίζεται με αυξημένη έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων, ενώ οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν άμεση θεραπευτική σχέση με τους ασθενείς, εμφάνισαν σημαντικά λιγότερη έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων και μειωμένη αποπροσωποποίηση. Παρατηρήθηκε επίσης αυξημένη συναισθηματική εξάντληση σε μεγαλύτερης ηλικία άτομα και όσο αυξάνονται τα έτη προϋπηρεσίας στους εργαζόμενους, τόσο ως συνολική επαγγελματική δραστηριότητα, όσο και ως προϋπηρεσία στον τομέα των εξαρτήσεων. Τέλος, ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις μονάδες με κυκλικό ωράριο εργασίας νιώθουν λιγότερη συναισθηματική εξάντληση από τα άτομα που εργάζονται μόνιμα τις πρωινές ώρες.el_GR
dc.format.extent144 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΒurnout syndromeel_GR
dc.subjectEπαγγελματική εξουθένωσηel_GR
dc.titleΗ εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στους εργαζόμενους των μονάδων απεξάρτησης ("στεγνών" ουσιών) για τα άτομα που εμφανίζουν εξάρτηση απο ψυχοδραστικές ουσίες και στους εργαζόμενους των προγραμμάτων υποκατάστασης (ΟΚΑΝΑ) της Θεσσαλονίκης. Συγκριτική μελέτη.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe burn out syndrome is very common in health workers worldwide. The syndrome is also present to the workers in drug dependency units, even though the incidence of the syndrome is not extensively investigated. The aim of the preset study is to investigate the incidence and the level of burn out syndrome in all drug dependency units of Thessaloniki, and compare the findings between the “drug free” treatment units and drug substitution treatment units. The study population consisted of 188 workers from all drug dependency units of Thessaloniki. The employees were asked to complete voluntarily a questionnaire, which consisted of 2 parts. The first part was the Maslach Burnout Inventory (MBI), and the second part was a questionnaire concerning demographic characteristics and working conditions. All data that were collected, were analyzed statistically, using the SPSS - ver 15 statistical package. Complete burn out syndrome, meaning at least 2 out of 3 parameters of burn out found in high grade, was observed in 14 employees (7.4%). Moderate or high emotional exhaustion was found in 30.9% of the population, moderate or high depersonalization was observed in 48.9%, while 55.9% of the employees suffered from moderate or low loss of personal achievement. Between the 2 basic therapeutic programs (“drug free” units and drug substitution units), no significant difference was noticed among the employees, concerning the level of burn out. The employees in the therapeutic unit “ARGO” were found with lower levels of burn out, in all 3 parameters. Among the demographic characteristics, the low educational level was related with higher loss of personal achievement, while workers with direct therapeutic interaction with the patients reported lower loss of personal achievement and lower depersonalization. Increased emotional exhaustion was noticed in older ages, and in employees with more years of professional experience. Working shift was also associated with lower emotional exhaustion. The burn out syndrome seems to be a real problem in addiction units, and further investigation of the problem is necessary, in order to identify the reasons of the problem and propose preventive and treatment interventions.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record