Show simple item record

dc.contributor.advisorΠιθαρά, Χρυστάλλα
dc.contributor.authorΚκολού, Έλενα
dc.contributor.otherKkolou, Elena
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-09-11
dc.date.accessioned2013-09-12T09:35:24Z
dc.date.available2013-09-12T09:35:24Z
dc.date.copyright2013-07
dc.date.issued2013-09-12
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00178el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1395
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια εκφυλιστική νόσος από την οποία πάσχουν περίπου 2000 άτομα στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται από σταδιακή επιδείνωση της αναπηρίας και συνακόλουθο κοινωνικό κόστος. Παρότι δεν έχει μέχρι σήμερα βρεθεί οριστική θεραπεία της νόσου, οι ενέσιμες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες (ΑΤΘ) όπως είναι οι βήτα-ιντερφερόνες και η οξική γλατιραμέρη έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τη συχνότητα και σοβαρότητα των υποτροπών της νόσου και επιβραδύνουν την έλευση της αναπηρίας. Πρόκληση για την επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος αποτελεί η συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες χορήγησης της θεραπείας τους. Σκοπός: Η διερεύνηση του ποσοστού συμμόρφωσης των Κύπριων ασθενών με υποτροπιάζουσα- διαλείπουσα ΠΣ στις ενέσιμες ΑΤΘ και η ταυτοποίηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Μεθοδολογία: Δείγμα 228 από σύνολο 396 ασθενών με υποτροπιάζουσα- διαλείπουσα ΠΣ που λαμβάνουν ΑΤΘ προσκλήθηκε να συμμετέχει στη μελέτη. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν στην ομάδα χαμηλής συμμόρφωσης με λόγο κατοχής φαρμάκου (MPR) μικρότερο του 85% για τους τελευταίους 6 μήνες προ της έναρξης της μελέτης σύμφωνα με τις εκδόσεις των φαρμακείων, και στην ομάδα υψηλής συμμόρφωσης με MPR μεγαλύτερο του 85%. Οι πιθανοί παράγοντες επηρεασμού της συμμόρφωσης προήλθαν από δημογραφικές ερωτήσεις, από το ερωτηματολόγιο συμμόρφωσης ασθενών στις ενέσιμες ΑΤΘ MS-TAQ και από τη νοσοκομειακή κλίμακα μέτρησης άγχους και κατάθλιψης HADS. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του στατιστικού πακέτου κοινωνικών επιστημών SPSS. Αποτελέσματα: 200 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη (ποσοστό ανταπόκρισης 88,6%). Ποσοστό 69,5% των ασθενών είχε MPR>85%. Η συμμόρφωση φάνηκε να επηρεάζεται από το άγχος και την κατάθλιψη στη σκέψη χορήγησης της θεραπείας, την παρεμβολή της θεραπείας στις δραστηριότητες του ασθενή, τη δυσκολία χορήγησης της θεραπείας, το φόβο για τις βελόνες, την κούραση από τη θεραπεία και την απροθυμία για χορήγηση της θεραπείας. Συμπεράσματα: Οι κλίμακες MS-TAQ και HADS αποδείχτηκαν εύχρηστα και αποτελεσματικά εργαλεία στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στις ΑΤΘ. Εξατομικευμένες δράσεις στην κατεύθυνση των παραγόντων αυτών θα θέσουν τα θεμέλια για προαγωγή της συμμόρφωσης και, συνεπώς, της βελτιστοποίησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.el_GR
dc.format.extentxiv, 135 σ. πιν. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠολλαπλή σκλήρυνσηel_GR
dc.subjectΑνοσοτροποποιητικές θεραπείεςel_GR
dc.subjectMultiple sclerosisel_GR
dc.subjectDisease -- modifying treatmentsel_GR
dc.titleΔιερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση στις ενέσιμες Ανοσοτροποποιητικές Θεραπείεςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: Multiple Sclerosis (MS) is a chronic disease affecting about 2000 people in Cyprus and is characterized by increasing patient disability and burden on society. While there is no cure for MS, pharmaceutical treatments can limit the frequency and severity of relapses and slow disease progression. One such class of agents used to treat MS are the disease-modifying treatments (DMT) beta interferons and Glatiramer Acetate. Since patients must take these injectable medications regularly to achieve optimal clinical outcomes, compliance to therapy becomes an important challenge that must be addressed to maximize benefits of therapy. Aim: The aim of this study was to use a self-report questionnaire to quantify compliance to DMTs and explore factors affecting compliance amongst patients with Relapsing-Remitting MS. Methods: A sample of 228 patients was drawn from the Cyprus MS patient population (n=396). Subjects were separated into two groups (compliant and non-compliant patients) based on a measure of medication possession ratio (MPR) as calculated by pharmacy prescriptions. Compliance was defined as MPR> 85% for a period of 6 months before study initiation. Key outcome variables included factors affecting compliance as defined by a demographic questionnaire, the multiple sclerosis treatment adherence questionnaire (MS-TAQ) and the hospital anxiety and depression scale (HADS). Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Results: A total of 200 patients participated in the study. Response rate was 88,6%. In the 6 months before study initiation, the mean MPR was 88,5%. 69,5% of our patients were considered compliant (i.e. had an MPR> 85%). The most common reasons for non-compliance were feeling anxious, depressed or nervous about taking the medication, not wanting the medication to interfere with other activities, being tired of taking or not wanting to take medication, difficulty in taking the medication according to physicians instructions and fear of needles. Conclusions: Identifying factors affecting compliance of MS patients to injectable DMTs is the first step in optimizing compliance and maximizing the effect of therapy. MS-TAQ and HADS scales proved to be simple and effective methods for identifying the barriers to compliance which may then be targeted through personalized interventions.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record