Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπελλάλη, Θάλεια
dc.contributor.authorΚακλαμάνος, Ελευθέριος
dc.contributor.otherKaklamanos, Eleftherios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-08-28
dc.date.accessioned2013-08-28T10:57:21Z
dc.date.available2013-08-28T10:57:21Z
dc.date.copyright2013-06
dc.date.issued2013-08-28
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00158el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1369
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της διατριβής. H συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας που αναφέρεται στις μεταβολές της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής πριν και μετά τη συνδυαστική αντιμετώπιση με ορθοδοντική θεραπεία και γναθοχειρουργική επέμβαση. Μεθοδολογία. Προκειμένου να αξιοποιηθούν όλα τα πιθανά χρήσιμα δεδομένα, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των μελετών, η καταγραφή των σχετικών πληροφοριών και η αξιολόγηση του κινδύνου ύπαρξης συστηματικού σφάλματος βάση ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Η ποσοτική σύνθεσή τους πραγματοποιήθηκε υπολογίζοντας, με τη μεθοδολογία των τυχαίων επιδράσεων, τη Σταθμισμένη Μέση Διαφορά μαζί με το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Η κλινική σημαντικότητα των μεταβολών που παρατηρήθηκαν αξιολογήθηκε με βάση τις κατευθύνσεις τις σχετικής βιβλιογραφίας. Αποτελέσματα. Τα δεδομένα από τις 9 μελέτες που θεωρήθηκαν κατάλληλα να περιληφθούν στην παρούσα μετα-ανάλυση, αφορούσαν 451 ασθενείς με ποικιλία σκελετικών προβλημάτων, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό ορθοδοντικής θεραπείας και γναθοχειρουργικής επέμβασης. Η αξιολόγηση της “ποιότητας ζωής” πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας γενικά εργαλεία, καθώς και εργαλεία εξειδικευμένα για τη στοματική υγεία και τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η αξιολόγηση του κινδύνου του συστηματικού σφάλματος οδήγησε στο εύρημα ότι υφίσταται αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες από τις παραμέτρους που διερευνήθηκαν. Η ποσοτική σύνθεση των δεδομένων κατέδειξε ότι, μετά από μία αρχική στατιστικά σημαντική επιβάρυνση της αντίληψης της “ποιότητας ζωής” σε σχέση με την προ-εγχειρητική περίοδο, παρατηρείται σταδιακή βελτίωσή της μεσοπρόθεσμα (μέχρι το διάστημα αμέσως μετά την αφαίρεση των ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών) και μακροπρόθεσμα (μέχρι 5 χρόνια μετά). Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση της κλινικής σημαντικότητας των παρατηρούμενων αλλαγών δεν κατέδειξε παρά μέτριες θετικές μεταβολές στην εκτίμηση της “ποιότητας ζωής” στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση τις διαστάσεις που αφορούν την εκτίμηση της αισθητικής του προσώπου και τη λειτουργία της στοματογναθικής περιοχής. Συμπεράσματα. Τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε πως παρατηρείται μέτρια θετική μεταβολή στην αντίληψη των ασθενών όσον αφορά στις περισσότερες διαστάσεις της “ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία” για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία με συνδυασμό ορθοδοντικής αντιμετώπισης και γναθοχειρουργικής. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να στραφεί περισσότερο ενεργά προς την ολοκληρωμένη κατανόηση της επίδρασης της ορθογναθικής χειρουργικής στις διάφορες διαστάσεις της “ποιότητας ζωής”.el_GR
dc.format.extentxi, 191 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωής ασθενώνel_GR
dc.subjectQuality of life in patientsel_GR
dc.titleΗ σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών που υποβλήθηκαν σε ορθοδοντική και γναθοχειρουργική θεραπεία: Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυσηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAim. The systematic review of the international literature on the changes in the perception of health-related quality of life before and after treatment with a combination of fixed orthodontic appliances and maxillofacial (orthognathic) surgery. Methodology. In order to identify all possibly useful data, study selection, data extraction and risk of bias assessment were carried out according to a specific protocol. Quantitative data synthesis was performed by calculating, with the Random Effects model, the Weighted Mean Difference together with the corresponding 95% Confidence Interval. The clinical significance of the changes observed was assessed following relevant guidelines. Results. The data from the 9 studies that were suitable for inclusion in this meta-analysis involved 451 patients with a variety of skeletal problems that were treated with a combination of fixed orthodontic appliances and maxillofacial surgery. "Quality of Life" evaluation was performed using generic instruments and instruments specific to oral health and orthognathic surgery. Risk of bias assessment led to the finding of an increased risk for some of the parameters investigated. Quantitative data synthesis demonstrated that, after an initial statistically significant deterioration of "Quality of Life" perception compared with the preoperative period, a gradual improvement occurred in the medium-term (up to the removal of fixed appliances) and the long-term (up to 5 years later). Nevertheless, the assessment of the clinical significance of the observed changes showed moderate positive changes in "Quality of Life" perception in most cases, except for the dimensions relating to facial aesthetics and oral function. Conclusions. Based on the available data one can conclude that moderate positive changes occur in the perception of most dimensions of health-related "Quality of Life " for some time after treatment. Future research is warranted towards a comprehensive understanding of the effect of orthognathic surgery on the various dimensions of "Quality of Life".el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record