Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Ανάλυση τραπεζικών κινδύνων και δημιουργία μοντέλων για τον υπολογισμό και τη μέτρηση αυτών των κινδύνων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.