Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαυλάκης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΡούσου, Έλενα
dc.contributor.otherRousou, Elena
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-08-01
dc.date.accessioned2011-08-01T11:54:12Z
dc.date.available2011-08-01T11:54:12Z
dc.date.copyright2010-06
dc.date.issued2011-08-01
dc.identifier.otherΔΜΥ/2010/00034el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/124
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ πολυπλοκότητα της οργανωτικής δομής των κρατικών νοσηλευτηρίων και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, καθιστούν το εργασιακό κλίμα απαιτητικό και δύσκολο, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν επείγουσες καταστάσεις και καταστάσεις κρίσεως. Λόγω της συγκεκριμένης δομής απαιτείται συστηματική αλληλεπίδραση των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων υγείας για να επιτευχθεί παροχή ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας. Παράλληλα όμως, η ανομοιογένεια του υγειονομικού δυναμικού και οι διαφορές στον εργασιακό προσανατολισμό σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες, ενδέχεται να υποδαυλίσουν αντιδράσεις και συγκρούσεις μεταξύ των μελών των επαγγελματικών ομάδων. Παρόλο όμως που οι συγκρούσεις σε ένα οργανισμό ως ένα βαθμό θεωρούνται αναπόφευκτες και μπορεί να αποτελούν πηγή ενέργειας και δημιουργικότητας, η αναποτελεσματική διαχείριση τους ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση του εργασιακού περιβάλλοντος στο χώρο των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) στα πέντε μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου έτσι ώστε να αναδειχθούν πιθανοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία αρνητικού εργασιακού κλίματος με αποτέλεσμα να προκαλούνται προστριβές και συγκρούσεις ρόλων ανάμεσα στο προσωπικό των ΤΑΕΠ. Διερευνάται κατά πόσον η πολυπλοκότητα του χώρου και η φύση της εργασίας σε συνδυασμό με τη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού, οδηγούν σε επαγγελματική εξουθένωση, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάπτυξης εργασιακών συγκρούσεων. Τον υπό μελέτη πληθυσμό αποτέλεσαν όλοι οι νοσηλευτές και γιατροί που εργάζονταν κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας στα εν λόγω τμήματα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 152 επαγγελματίες υγείας, με ποσοστό ανταπόκρισης 57,57%. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι υπάρχουν δια- επαγγελματικές αντιπαραθέσεις στο περιβάλλον των ΤΑΕΠ. Το 85% του δείγματος αναφέρει αντιπαράθεση στο χώρο εργασίας του τους τελευταίους 6 μήνες. Η πλειοψηφία του δείγματος, αναφέρει αντιπαραθέσεις κυρίως με γιατρούς, με ποσοστά που φτάνουν στο 69,3% των νοσηλευτών και στο 78,8% των γιατρών. Εντούτοις, τα αίτια πρόκλησης αντιπαραθέσεων δεν οφείλονται σε διαπροσωπικές διαφορές, αλλά σε προβλήματα οργανωτικής δομής (69,9%) και σε οργανωτικές ασάφειες (59,8%). Επιπρόσθετα, παρατηρούνται στοιχεία επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα στο προσωπικό που εργάζεται στα ΤΑΕΠ και ιδιαίτερα στους νοσηλευτές. Το γεγονός αυτό, φαίνεται ότι επηρεάζει το εργασιακό κλίμα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης αντιπαραθέσεων.el_GR
dc.format.extent160 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΔημόσια νοσοκομείαel_GR
dc.subjectPublic hospitalsel_GR
dc.subjectΕργασιακό περιβάλλονel_GR
dc.subjectWorkplaceel_GR
dc.titleΑξιολόγηση των συγκρούσεων ανάμεσα στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΤΑΕΠ στα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe complexity of the organizational structure of governmental public hospitals and the particularities that exist in the health care sector, render the working environment exigent and difficult - particularly when urgent situations and situations of crisis coexist. Their structure requires the systematic interaction of various professional teams of health care in order to provide a high quality of service. However, the inhomogeneity of the health care professionals and their differences in professional orientation, in combination with the health care sector particularities, may increase the possibilities of conflicts to emerge. Conflict is inevitable in all areas of health care but is also necessary as it can become a source of energy and creativity. Nevertheless, the problem with it is not its existence, but rather its management. It is probable that their ineffective management influences nega-tively the effectiveness and the efficiency of a nursing institution. The purpose of this study is to examine the predisposing factors which contribute in the creation of a negative working environment, friction and conflict between the personnel of accident and emergency departments of the 5 major governmental hospitals in Cyprus. It deals especially with whether the complexity of a working environment and the work’s nature in combination with the composition of human potential and burnout affects the frequency of conflicts. The population under study was constituted by all the nurses and doctors working at the Accident and Emergency department during the conduction of this research. A specific questionnaire was designed for the collection of data in order to be able to give answers in the inquiring questions. The questionnaire was completed by 152 health professionals with a respond rate of 57,57%. From the evaluation of results emerges that interdisciplinary conflicts do exist in the Accident and Emergency departments (85% of the respondents), where doctors are mainly involved (69,3% between nurses – doctors and 78,8% between doctors – doctors). The overwhelming majority of samples considers that conflicts do not arise due to inter-personal differences, but are resulted mainly due to organizational problems (69,9%) and organizational ambiguities (59,8%). In addition, elements of professional burnout are ob-served among the staff, mainly among females and nurses, which appears to influence the occupational climate and increase the conflicts between the staff.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record