Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Οι πρόσφατες για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο της επιτροπής της Βασιλείας, του ΔΝΤ και του G20. Αξιολόγηση της εποπτικής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, υπό το πρίσμα της κριτικής αντιμετώπισης των θεμάτων της διασφάλισης ρευστότητας, της διαχείρισης των κινδύνων και της αντιμετώπισης των χρηματοπιστωτικών κρίσεων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.