Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαυλάκης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΠελεκάνου-Μαρούχου, Παναγιώτα
dc.contributor.otherPelekanou-Marouchou, Panayiota
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-05-17
dc.date.accessioned2013-05-17T07:46:55Z
dc.date.available2013-05-17T07:46:55Z
dc.date.copyright2012-11
dc.date.issued2013-05-17
dc.identifier.otherΔΜΥ/2012/00122el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1179
dc.descriptionΠεριέχει βιβιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των συστημάτων υγείας για την επίτευξη ποιότητας στις Υπηρεσίες υγείας, περιορισμού των ανισοτήτων στην υγεία και μέσο αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων. Σκοπός: Η ερευνητική αυτή εργασία σκοπό έχει να αποτυπώσει και να μελετήσει την συμπεριφορά γενικών γιατρών σε αστικό κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Κύπρου, σε σχέση με τον βαθμό συμμόρφωσης με οδηγίες για την ορθή τήρηση των Ιατρικών Φακέλων (ΙΦ). Μεθοδολογία: Μελετήθηκε το 10% των Ιατρικών Φακέλων των ασθενών ενός Αστικού Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής Λευκωσίας όπου παρέχουν υπηρεσίες γενικής ιατρικής πέντε γιατροί. Οι φάκελοι που μελετήθηκαν ήταν σε ίση αναλογία ανά γιατρό και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του φακέλου για την εργασία αυτή ήταν να είχε ο ασθενής τουλάχιστον ενός έτους πρόσφατη παρακολούθηση. Αξιολογήθηκε ο βαθμός συμμόρφωσης των φακέλων με κριτήρια που επιλέγηκαν από τα Generic Medical Record Keeping Standards του Royal College of Physicians του Ηνωμένου Βασιλείου και από τα Medical Record Keeping Standards του AmeriHealth ΗΜΟ των ΗΠΑ. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε γενικά χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης προς τις οδηγίες ορθής τήρησης των ΙΦ και από τους πέντε γιατρούς. Όσον αφορά στη δομή των ΙΦ, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις στην ποσότητα και την ποιότητα της πληροφορίας που αφορά το προφίλ του ασθενή. Χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης διαπιστώθηκε και όσον αφορά την ορθότητα της παραπομπής για εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις και προς τους ειδικούς καθώς και όσον αφορά την ορθότητα της διάγνωσης και της θεραπείας που δόθηκε αφού δεν ακολουθούνται κατευθυντήριες οδηγίες. Η παροχή καθοδήγησης και ενημέρωσης για το πρόβλημα των ασθενών είναι πολύ περιορισμένη και η τεκμηρίωση της πληροφορίας ανεπαρκής. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση των ΙΦ σε αστικό κέντρο ΠΦΥ του δημόσιου τομέα υγείας της Κύπρου, έδειξε πλημμελή ενημέρωση των ΙΦ όσον αφορά στα διάφορα κριτήρια ποιότητας και εμμέσως το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Συνεπώς, η πλημμελής ενημέρωση που έχουν τόσο ο ίδιος ο ιατρός όσο και συνάδελφοί του καθώς και άλλοι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τον ασθενή, αποβαίνει σε βάρος της ποιοτικής και συνεχιζόμενης φροντίδας του ασθενούς. Η διαπίστωση αυτή αφορά όλους τους γιατρούς του κέντρου ανεξάρτητα από τα προσωπικά προσόντα καθενός, πράγμα ενδεικτικό της γενικής κουλτούρας των κέντρων υγείας έλλειψης κατευθυντηρίων γραμμών και θεσμοθετημένης πολιτικής καλής πρακτικής στην γενική ιατρική.el_GR
dc.format.extent100 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectΠρωτοβάθμια φροντίδα υγείας -- Κύπροςel_GR
dc.subjectPrimary health care -- Cyprus
dc.subjectQuality of health services
dc.titleΠοιότητα ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικοί φάκελοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του δημόσιου τομέα της Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Primary Health Care is a basic element of health care systems, which facilitates the achievement of quality in health services, reduces the inequalities in health and promotes effective and productive use of resources. Aim: This research aims to depict and study the behavior of general practitioners in an urban Primary Health Care Center in Cyprus in relation to the compliance with the standards of keeping medical records. Methodology: This paper is an audit of the medical records of an urban Primary Health Care center of the public sector in Nicosia, where five general practitioners provide services. Ten percent (10%) of these medical records has been evaluated for their compliance with 27 standards of keeping medical records. Equal amount of records were collected from each doctor. A requirement for the use of the medical records was that each record should contain the patient’s recent medical attendance of at least one year. The degree of the records’ compliance was assessed using criteria that have been selected from the Generic Medical Record Keeping Standards of the Royal College of Physicians in the United Kingdom and the Medical Record Keeping Standards of the AmeriHealth ΗΜΟ in the United States of America. Results: A low level of compliance to the standards of keeping medical records was observed from all five doctors. Regarding the structure of the medical records, serious lack of quality and quantity of information regarding the patient’s profile was detected. Low level of compliance was observed regarding the doctors’ behavior for appropriate referrals for laboratory and radiology tests and to the specialists, as well as the correct diagnosis and treatment that was given. The guidance and information to the patients about their disease and use of medicine was very limited and the documentation of information in the medical records was inadequate. Conclusions: The audit of the medical records in the Primary Health Care center of the public sector in Cyprus depicted the insufficiency of the medical record-keeping standards and indirectly the quality of the health services that are provided. The consequence of the medical records’ insufficiency is the limitation of the doctor’s ability to make the best decisions for the patient’s problems as well as the insufficient communication of information between health professionals attending the same patient, against the continuity and quality of care. Irrespectively of each doctor’s qualifications the results were of low quality for all five doctors which is an indication of the poor academic conditions in the medical centers, the absence of guidelines in every day practicing and lack of policy regarding good medical practice in general medicine.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record