Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαναγιωτόπουλος, Νίκος
dc.contributor.authorΜικρογιαννάκη, Ιωάννα
dc.contributor.otherMikroyiannaki, Ioanna
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-02-25
dc.date.accessioned2013-02-25T08:21:43Z
dc.date.available2013-02-25T08:21:43Z
dc.date.copyright2012-09
dc.date.issued2013-02-25
dc.identifier.otherΕΠΑ/2012/00026el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1149
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ συμβολή του γλωσσικού κεφαλαίου, ως θεμελιώδους μέρους του πολιτιστικού κεφαλαίου, στη διατήρηση και αναπαραγωγή των ανισοτήτων στον εκπαιδευτικό θεσμό έχει ερμηνευτεί και υποστηριχτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και την Κοινωνιογλωσσολογία εδώ και πέντε δεκαετίες. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι τα πορίσματα αυτών των επιστημονικών κλάδων, αν και έχουν άμεσο αντίκτυπο και εφαρμογή στο χώρο του σχολείου, δε διαχέονται στους βασικούς αποδέκτες, τους εκπαιδευτικούς. Ο σχολικός θεσμός μέσω των φορέων του, των εκπαιδευτικών, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως γνώμονα για να μετρήσει επιδόσεις, να αξιολογήσει στάσεις και συμπεριφορές και να αποδώσει τίτλους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την άνιση, πλην καθοριστική σε υπερθετικό βαθμό, γλωσσική κληρονομιά των μαθητών/τριών. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές διαφορές μεταφράζονται σε αντίστοιχες σχολικές, οι οποίες νομιμοποιημένες μέσω των σχολικών τίτλων ορίζουν εκ νέου κοινωνικές διαφοροποιήσεις, που «ως εκ θαύματος» ή «φυσικά» αντιστοιχούν στις πρωταρχικές, γενεσιουργές ανισότητες. Δεδομένου, λοιπόν, ότι η σχολική αποτυχία των παιδιών που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα εξακολουθεί να μετρά υψηλά ποσοστά στις εκπαιδευτικές έρευνες, η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των ελλήνων δασκάλων για το ρόλο της γλώσσας στη σχολική επίδοση μέσα από το πρίσμα του κοινωνιολογικού βλέμματος παραμένει επίκαιρη. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας εστιάζουν στην ανάδειξη των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς τη σχέση του γλωσσικού κεφαλαίου με την επίδοση, καθώς και στις απόψεις τους για την συντηρητική και αναπαραγωγική λειτουργία του σχολικού θεσμού και του ρόλου που οι ίδιοι καλούνται να υπηρετήσουν. Η μεθοδολογία που προτείνεται χρησιμοποιεί τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που δίνει ο σύγχρονος συνδυασμός των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η έρευνα διαρθρώνεται σε τρία επάλληλα μέρη. Τα ποσοτικά δεδομένα που προκύπτουν από τις δύο επιμέρους έρευνες με ερωτηματολόγια στους/στις μαθητές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς στοχεύουν στην ευρεία θεώρηση του θέματος στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιούνται και συνδέονται οργανικά με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των εις βάθος ποιοτικών συνεντεύξεων που ακολουθούν και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, ώστε να μελετηθούν στην ολότητά τους οι παγιωμένες στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως υποκειμένων που διαμορφώθηκαν και αναδιαμορφώνονται συνεχώς εντός των 4 επιδράσεων του σχολικού πεδίου του οποίου είναι παράγωγα. Τέλος, η σφαιρική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αναδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αγνοούν ή να παραγνωρίζουν τη σοβαρότητα που ενέχει η σύνδεση της γλώσσας του παιδιού ως οικογενειακής καταβολής με την επιτυχία ή αποτυχία του στο σχολικό σύστημα, παρόλο που μπορούν να την επικαλούνται και να την περιγράφουν επαρκώς. Έτσι, η αγνόηση ή η παραγνώριση αυτή καθαυτή φαίνεται να συμβάλλει στην εδραίωση του σχολείου ως συντηρητικού μηχανισμού και να επιτείνει την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων.el_GR
dc.format.extent197 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΚοινωνιολογία της εκπαίδευσηςel_GR
dc.subjectΚοινωνιογλωσσολογίαel_GR
dc.subjectΓλώσσα -- Σχολική επίδοσηel_GR
dc.subjectSociology of educationel_GR
dc.subjectSociolinguisticsel_GR
dc.titleΟ ρόλος της γλώσσας στη σχολική επίδοση: Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe contribution of linguistic capital, as a fundamental part of cultural capital, to the persistence and reproduction of inequalities in education, has been explained and sustained to a major degree by the Sociology of Education and Sociolinguistics in the course of the last five decades. However, all indications point to the fact that, although they have direct impact and application in school, the conclusions of these disciplines have not been diffused among the basic recipients, the teachers. The school, through its representatives, the teachers, is still using language as a measure in order to determine performance, to evaluate attitudes and behaviors and to award degrees, without taking into consideration the unequal, but decisive to a major degree, linguistic heritage of the students. Consequently, the social differences translate into corresponding educational differences which, validated by school degrees, perpetuate social differentiations, which “miraculously” or “naturally” correspond to the fundamental, original inequalities. School failure of children coming from lower social classes continues to be high in percentages in educational research. Therefore the investigation of perceptions and attitudes of Greek schoolteachers regarding the role of language in school performance seen through the lenses of sociology remain of great interest today. The basic investigative questions of this paper focus on pinpointing the attitudes and perceptions of teachers regarding the relation between linguistic capital and academic performance. They bring forth the teachers’ opinions about the role of the school as a conservative and reproductive of this mentality institution and the role they are called to play in it. The proposed methodology makes the most of the advantages provided by the modern combination of quantitative and qualitative data available today. For this reason, the research is structured in three consecutive parts. We gave questionnaires a) to students and b) to their teachers. The quantitative data that resulted from this two-pronged research 5 aim at a wider evaluation of the subject within current reality. These data are then associated with and related to the planning and implementation of the in-depth qualitative interviews which follow and are the major part of this thesis, in order to study in a more complete fashion the fixed attitudes and perceptions of the teachers as professional individuals who are shaped and reshaped inside the same school system that created them. Finally, the overall assessment and analysis of the collected data shows that the teachers appear to ignore or to overlook the importance of` linguistic heritage of the child as a factor of his/her success or his/her failure in the school system, even though they use it as an excuse and they can describe it sufficiently. Therefore ignorance or oversight of this fact appears to contribute to the establishment of the school as a mechanism of preservation of established attitudes which further strengthen the reproduction of social inequalities.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record