Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαηλίδης, Μιχάλης
dc.contributor.authorΣιδηροπούλου, Πελαγία
dc.contributor.otherSidiropoulou, Pelayia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-12-13
dc.date.accessioned2012-12-13T12:37:09Z
dc.date.available2012-12-13T12:37:09Z
dc.date.copyright2012-11
dc.date.issued2012-12-13
dc.identifier.otherΕΠΑ/2012/00024el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1111
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ αξιολόγηση των φοιτητών είναι μια σημαντική διαδικασία του πυρήνα των σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάλογα με το σκοπό που επιτελεί διακρίνεται: α) στην τελική, όταν έμφαση δίνεται στη μέτρηση της επίδοσης του φοιτητή και β) στη διαμορφωτική, όταν έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της μάθησης. Οι αντιλήψεις των φοιτητών είναι ένας σημαντικός τομέας της εκπαιδευτικής έρευνας, καθώς αποδείχτηκε ότι δύνανται να επηρεάσουν σημαντικούς παράγοντες της μάθησης. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των φοιτητών, η κατάλληλη μέθοδος αξιολόγησης είναι αυτή που υποστηρίζει τη μάθησή τους, είναι ευχάριστη, εποικοδομητική, φέρει χαρακτηριστικά εγκυρότητας, αξιοπιστίας και εντιμότητας, είναι παράγοντας βελτίωσης της μάθησης και της διδασκαλίας, καθιστά φοιτητές και καθηγητές υπεύθυνους για τη μαθησιακή διαδικασία. Στα περιβάλλοντα ΑεξΑΕ και ειδικότερα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών το είδος της αξιολόγησης που τείνει να φέρει μερικά από τα προαναφερθέντα στοιχεία, με τη μορφή εκπόνησης γραπτών εργασιών, οι οποίες βαθμολογούνται. Το συγκεκριμένο μοντέλο της αξιολόγησης στην ΑεξΑΕ τριτοβάθμια εκπαίδευση, ολοκληρώνεται με τις τελικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος της θεματικής ενότητας. Η παρούσα έρευνα διερευνά τις αντιλήψεις των φοιτητών για την αξιολόγησή τους μέσω δοκιμασμένου από τη βιβλιογραφία ερωτηματολογίου, το οποίο προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα. Στο δείγμα των φοιτητών συμμετείχαν προπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος «Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό» και μεταπτυχιακοί του προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» του ΑΠΚυ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το δείγμα των φοιτητών στην ΑεξΑΕ έτεινε να έχει θετικές αντιλήψεις για την αξιολόγησή του. Συμφώνησε ότι είναι ευχάριστη, αποτελεί παράγοντα βελτίωσης της μάθησης και της διδασκαλίας, είναι μορφή λογοδοσίας, ενώ διαφώνησε με την αντίληψη ότι η αξιολόγηση είναι αχρείαστη για τη μάθηση. Αυτές οι αντιλήψεις, τείνουν να σκιαγραφήσουν αμυδρά το περίγραμμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης και λιγότερο της τελικής. Οι φοιτητές επέλεξαν σε μεγαλύτερο ποσοστό πτυχές της αξιολόγησης από την οποία v έχουν βιωματική εμπειρία, ενώ αγνόησαν πτυχές που δεν γνωρίζουν, όπως η ετεροαξιολόγηση. Βρέθηκε ότι ευχάριστες πτυχές της αξιολόγησης είναι η προσωπική παρακολούθηση της επίδοσης του φοιτητή από τον καθηγητή και η επικοινωνία μαζί του. Προέκυψαν στατιστικά σημαντικές ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των τεσσάρων κυρίαρχων αντιλήψεων της αξιολόγησης (ευχάριστης, παράγοντα βελτίωσης, λογοδοσίας και αχρείαστης). Το συνολικό δείγμα επέλεξε ως κυρίαρχες αντιλήψεις τη γραπτή εξέταση που διαρκεί από μία έως τρεις ώρες, τη βαθμολόγηση και τη λογοδοσία. Αυτές οι αντιλήψεις συμπίπτουν με την περιγραφή της τελικής αξιολόγησης στο τέλος της θεματικής ενότητας. Αρνητικές αντιλήψεις της αξιολόγησης συσχετίστηκαν με την πτυχή της αξιολόγησης ως γραπτής εξέτασης. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της έρευνας στη βιβλιογραφία, η συμβολή της είναι σημαντική, καθώς οι αντιλήψεις φοιτητών ΑεξΑΕ για την αξιολόγησή τους δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε βάθος. Τα ευρήματα που προέκυψαν έρχονται σε κάποια σημεία σε αντίθεση με τις αντίστοιχες αντιλήψεις των φοιτητών στα συμβατικά πανεπιστήμια. Οι θετικές αντιλήψεις των φοιτητών συνδέονται με ευρύτερη εφαρμογή διαμορφωτικών διεργασιών στην αξιολόγηση, χρήσης κριτηρίων, αξιοποίησης λογισμικών εικονικής αξιολόγησης και επικοινωνίας. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εμπλοκή των φοιτητών στην αξιολογητική διαδικασία, με συνεχή επιμόρφωση-κατάρτιση των εμπλεκόμενων μερών και συνεχή αξιολόγηση των νέων εμπειριών.el_GR
dc.format.extentxiv, 104 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΑνοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectOpen and distance learningel_GR
dc.subjectΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.subjectΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιοel_GR
dc.titleΔιερεύνηση των αντιλήψεων φοιτητών ανοικτού εξ αποστάσεως πανεπιστημίου για την αξιολόγηση τουςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractStudent assessment in higher education is a crucial factor of the educational process. There is a distinction in the research literature between: a) formative assessment which is mainly intended to facilitate student learning, by providing them with high quality feedback, and b) summative, intended to identify how much has been learnt. Students’ conceptions of assessment is an important domain of assessment research. There is evidence that students’ quality of learning is influenced by their perceptions of such educational experiences. Students endorse positive perceptions for the assessment process when considered to be pleasant, constructive, reliable, valid, authentic, accurate, and to underpin learning and teaching. Open, long distance higher education institutions offer an alternative choice for the adult student to overcome the barriers set by conventional tertiary education systems. An assessment model common to open distance learning environments is broadly implemented at the Hellenic Open University and the Open University of Cyprus (OUC). This model includes written assignments (essays) marked and commented by the professor and summative written examinations at the end of each module. The current study investigated students’ conceptions of assessment by using a published questionnaire, adapted for this purpose in the Greek language. The sample studied consisted of the students in the undergraduate OUC program “Greek Civilization Studies” and of the postgraduate OUC program “Education Sciences”. The present research shed light on the positive aspect of the OUC students’ conceptions of assessment. Students considered assessment as pleasant, and as a learning and teaching improvement factor, which renders both students and professors accountable. They disagreed with statements that described assessment as irrelevant to their learning. These perceptions tend to describe notions of formative rather than summative assessment. Students declared and recognized assessment facets common and familiar to them through experience and practice, as implemented in their studies. They seemed to ignore facets unknown to them, for instance peer assessment. Student supervision and communication with the professor are considered to be positive elements of the vii assessment process. Statistically significant relationships were found among the four main students’ conceptions of assessment (pleasant, improvement factor, accountability factor and irrelevant). In addition, the students’ sample declared that they highly considered assessment as a written exam, an important factor for accountability, described as a rather negative experience. The present study contributes to the scientific body of knowledge by investigating students’ conceptions of assessment at an open, long distance learning tertiary institution. The literature in this context is not vast and it is yet to be extended. Findings were not always consistent with findings in conventional tertiary settings. Practical implications concerning the development of students’ positive conceptions include broader adoption of more modern formative assessment processes. Virtual reality assessments, and synchronous and asynchronous communication environments can be used further in their full potential. Involving students into their own assessment by implementing self-assessment, peer assessment, could be important parameters of the overall educational experience. Training instructors and students is recommended for successful engagement in the process and assessment of the overall educational experience.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record