Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαμούτης, Γεώργιος Δρ.
dc.contributor.authorΧρίστου, Χρίστος
dc.contributor.otherChristou, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-07-29
dc.date.accessioned2011-07-29T12:06:25Z
dc.date.available2011-07-29T12:06:25Z
dc.date.copyright2010-10
dc.date.issued2011-07-29
dc.identifier.otherΔΜΥ/2010/00025el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/109
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτη Κύπρο υπάρχουν 49 φαρμακευτικές εταιρείες, κάποιες αυτόνομες και κάποιες με αντιπροσώπους, από τους οποίους οι περισσότεροι έχουν τα δικαιώματα διανομής για περισσότερες απο μία εταιρείες του εξωτερικού. Αυτές οι εταιρείες εργοδοτούν περίπου 350 ιατρικούς επισκέπτες (Ι.Ε.) και ξοδεύουν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες ευρώ για τα κίνητρα των Ι.Ε. τους, οικονομικής ή άλλης μορφής. Έχοντας δουλέψει αρκετά χρόνια σε φαρμακευτική εταιρεία ο ερευνητής με διάφορα συστήματα κινήτρων, διαπίστωσε ότι κάποια τον κινητοποιούσαν για να εργαστεί περισσότερο και πιό αποδοτικά, ενώ κάποια άλλα όχι. Αυτό ήταν και το έναυσμα για την παρούσα μελέτη. Σκοπός: Σκοπός της διατριβής είναι η αξιολόγηση ενός συνολικού συστήματος κινήτρων προσαρμοσμένων στην Κυπριακή νοοτροπία και πραγματικότητα για ιατρικούς επισκέπτες Φαρμακευτικών εταιρειών. Επίσης καταγράφονται μέσα από συγκεκριμένη έρευνα τα κίνητρα που χρησιμοποιούνται για υποκίνηση των ιατρικών επισκεπτών στην Κύπρο, καθώς και ποιά κίνητρα αξιολογούνται από τους Κύπριους ιατρικούς επισκέπτες ως πιο αποτελεσματικά. Μεθοδολογία: Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης έχει γίνει μια εκτεταμένη αναφορά στην υφιστάμενη βιβλιογραφία, όσον αφορά την υποκίνηση. Στη συνέχεια, και μετά τη σύμφωνη γνώμη των ειδικών (expert opinion), ετοιμάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δώθηκε πιλοτικά σε 15 Ι.Ε. Ακολούθως τους δώθηκε ακόμα ένα, με 5 ερωτήσεις αξιολόγησης του πρώτου ερωτηματολογίου, και με τις απαραίτητες διορθώσεις, στη συνέχεια δώθηκαν 100 σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες στη Κύπρο, από τα οποία έχουν απαντηθεί τα 55. . Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 16.0. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική (συχνότητες, μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και ποσοστά). Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα χρηματικά κίνητρα αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που κινητοποιούν τους ιατρικούς επισκέπτες στη Κύπρο και σωστά χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες (αν και πρέπει να δωθεί προσοχή στο σχεδιασμό τους), ενώ αντίθετα τα μή χρηματικά ή εσωτερικά κίνητρα, όπως η επίτευξη των στόχων στην εργασία, το ομαδικό πνεύμα, οι ευκαιρίες ανέλιξης, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κλπ. είναι επισης πολύ σημαντικά και κάποια από αυτά αποδεικνύεται να παραμελούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στη Κύπρο. Οι ιατρικοί επισκέπτες στην Κύπρο γενικά είναι ευχαριστημένοι με το σύστημα κινήτρων των εταιρειών τους. Συμπεράσματα: Στα συμπεράσματα της έρευνας όσο αφορά τα κίνητρα που παρέχονται στους ιατρικούς επισκέπτες στη Κύπρο, προτείνεται να διατηρηθούν τα χρηματικά κίνητρα. Ο σχεδιασμός τους και οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, γιατί μπορεί να λειτουργήσουν σαν αντικίνητρα και να έχουν αντίθετα αποτελέσματα. Επίσης κίνητρο για τον Ι.Ε. στην Κύπρο είναι να λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις που τον αφορούν. Σημαντικό επίσης είναι, να δίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στην Κύπρο περισσότερη έμφαση στα εσωτερικά κίνητρα, να υπάρχουν πιθανότητες ανέλιξης για τους ιατρικούς επισκέπτες, με ξεκάθαρα κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στο ομαδικό πνεύμα στην εργασία, κάτι που δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στη Κύπρο. Τέλος χρειάζεται να υπάρχει διευκόλυνση της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας από τον εργοδότη.el_GR
dc.format.extent97 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΦαρμακευτικές εταιρείες -- Κύπροςel_GR
dc.titleΑξιολόγηση ενός συνολικού συστήματος κινήτρων σε Φαρμακευτική εταιρεία στην Κύπροel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe purpose of this study is to develop a comprehensive motivational system, adapted specifically to the Cypriot way of thinking, for medical representatives employed in pharmaceutical companies in Cyprus. The study also aims to identify the current motivational schemes pharmaceutical companies use in Cyprus for their medical reps, and additionally it identifies which of those schemes are most effective with regards to the medical reps and their managers. During this project the writer has done an extended study and made a record of the existing literature, as far as the topic of motivation is concerned. Starting from the definition of motivation at work, the writer continues to provide the most important theories regarding motivation. This is a descriptive study, and the main tool for data collection was the use of specifically created questionnaires. The sample used is not randomized. It includes those medical representatives and managers who were willing to answer the questionnaires. The statistical analysis of the results of the study was done with the SPSS 16.0 program. For the statistical analysis of the results the method of descriptive statistic was used (frequencies, averages, standard deviation and percentages). According to the results of the study: 1. Although bonus schemes seem to be the most important motivational tool for medical reps in Cyprus, several non-financial or inner motivation factors have also been identified, with the most important being, goal achievement at work, team spirit, possibilities of advancement, participation in the desision-making process etc. 2. Cypriot medical reps are pleased with their bonus scheme. 3. It is very important for the targets to be realistic. The proposed motivation scheme for the pharmaceutical companies in Cyprus, has the following points: 1. Bonus scheme should continue but should be planned very carefully; otherwise it could have the opposite results. 2. Companies should give emphasis to inner motivation. 3. Medical reps must know that they can have promotion possibilities. 4. Medical reps should be involved in the decisions that affect them. 5. Better team spirit must be accomplished by the companies. 6. Companies must help their employees maintain work and personal life balanceel_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record