• Η ανάδυση των διαδικτυακών κοινοτήτων ως φορέων ιατρικής αυθεντίας 

    Σκαλιώνη, Δάφνη-Αμαλία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-03)
    Η παρούσα εργασία διερευνά την ανάδυση των διαδικτυακών κοινοτήτων και συγκεκριμένα των σχετικών στοχοπροσηλωμένων ομάδων του Facebook, ως έτερου πόλου Αυθεντίας έναντι αυτής των ιατρών, αναδεικνύοντας το σχετικό ...