• Ηγεσία στον κόσμο των επιχειρήσεων 

    Μαυρομμάτη, Άννα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
    ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει τoυς τύπους ηγεσίας που υπάρχουν στην Κύπρο και που προτιμούν οι Κύπριοι. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική έρευνα ...