• Τυπική αναπαράσταση νομοθεσίας 

    Παππάς, Θεόδωρος (2012-06-22)
    Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν μερικά ερωτήματα που άπτονται του πεδίου της «Τεχνητής Ευφυΐας» και συγκεκριμένα του θέματος “Law reasoning” δηλαδή της προσπάθειας αναπαράστασης σε μορφή τυπικής ...