• Ποιότητα ζωής εφήβων με ιδιοπαθή σκολίωση 

    Πετρίδης, Χρίστος (2013-09-23)
    Η ιδιοπαθής σκολίωση αποτελεί πολύ συχνή πάθηση της εφηβικής κυρίως ηλικίας η οποία επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων. Σκοπός Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της ποιότητας ζωής των εφήβων με ...