• Ανάλυση δανείων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας για τα έτη 2002-2017 

    Καρυπίδου, Ουρανία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Σκοπός της διατριβής είναι η κάλυψη ενός κενού στην ερευνητική βιβλιογραφία για την οικονομική την ανάπτυξη στην Ελλάδα αναφορικά με την κατεύθυνση της εγχώριας τραπεζικής χρηματοδότησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. ...