• Τα ατυχήματα στον ελληνικό πληθυσμό: Κριτική αναδρομική μελέτη 

    Μπαρούτα, Μαλαματένια (2015-06-02)
    Η παρούσα έρευνα με θέμα «Τα ατυχήματα στον ελληνικό πληθυσμό: Κριτική αναδρομική μελέτη», στοχεύει στη δημιουργία μιας συγκεντρωτικής εικόνας για τα ατυχήματα στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. Αναλυτικότερα, η ...