• Η χρήση Big Data στον κλάδο υπηρεσιών υγείας. 

    Χατζηκυριαζής, Τιμολέων-Χρυσόστομος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζονται και αναλύονται οι τεχνολογίες των Big Data και της τεχνητής νοημοσύνης. Παρουσιάζεται επίσης με ποιες άλλες τεχνολογίες συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν και με ποιο τρόπο μπορούν να ...