• Στάσεις απέναντι στο υποκορισμό και τη γλωσσική ευγένεια 

    Βακιρλή, Καλλιόπη (2017-09-12)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διερευνά τις στάσεις απέναντι στον μη κυριολεκτικό υποκορισμό της Κοινής Νέας Ελληνικής, ως μέρος της γλωσσικής ευγένειας. Συγκεκριμένα, διερευνά τον μη κυριολεκτικό υποκορισμό στα αιτήματα. ...