• Επεξεργασία και ανάλυση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου 

    Βαρνάβα, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Η Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) αφορά μια από τις πιο σύγχρονες και συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνικές ιατρικής απεικόνισης στο τομέα της Ακτινολογίας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την πραγματοποίηση διαγνώσεων, ελέγχων - ...