• Λαθρομετανάστευση και επιπτώσεις στο έγκλημα 

    Παναγή, Κώστας (2015-06-11)
    Η παρούσα Πτυχιακή Διατριβή σκοπεύει στην προσπάθεια σύνδεσης της λαθρομετανάστευσης με την εγκληματικότητα. Μέσα από την ανάλυση πιθανών αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των δύο παραμέτρων, επιχειρείται να καταγραφεί κατά πόσο η ...