• Περιοχές με υψηλό δείκτη ερημοποίησης στην Κύπρο: κριτήρια ανίχνευσης 

    Πατέρα, Ελλάδα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Η Κύπρος είναι μια από τις πρώτες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττεται από ξηρασία με πολλές περιοχές της να υφίστανται τις συνέπειες της ερημοποίησης. Το φαινόμενο της ερημοποίησης έχει απασχολήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ...