• Πνευματική Κύπρος: Γράμματα, Τέχνες, Επιστήμες / Tεύχος 001 

    Χρυσάνθης,Κύπρος, 1915-1998; Κάνθος, Τηλέμαχος, 1910-1993; Μόντης, Κώστας, 1914-2004; Σπυριδάκις, Κωνσταντίνος, 1903-1976; Μακάριος Γ', Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 1913-1977; Δαλμάτη, Μαργαρίτα, 1921-2010; Φυλακτού, Τάκης Γ., 1919-; Παπαϊωάννου, Θανάσης; Μαραθεύτης, Μιχαλάκης Ι., 1926-; Quasimodo, Salvatore, 1901-1968; Πιερίδου, Αγγελική, 1918-1973; Μιχαηλίδης, Βασίλης, 1849-1917; Κληρίδης, Νέαρχος, 1892-1969; Χριστοφίδης, Ανδρέας Ν., 1937-; Ρολάνδης, Νίκος, 1934-; Χρυσοχός, Ανδρέας Ι.; Συμεωνίδου, Λουλού; Περνάρης, Άντης, 1903-1980
    Πνευματική Κύπρος, Τεύχος 1, Χρονιά Α΄, Οκτώβριος, 1960