• Προτομή Πασχάλη Πασχαλίδη (Πάφος) 

    Garifalakis, Marios; Γαρυφαλάκης, Μάριος; Ματθοπούλου, Ευαγγελία; Ελληνικά Σωματεία Πάφου; Δήμος Πάφου; Σχολική Εφορείας Πάφου; Επιτροπή ανέγερσης προτομής Πασχάλη Πασχαλίδη (2012-10-24)