• Ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ και επωνύμων ετικέτων ελαιολάδου 

    Οικονομάκου, Μαρία (2012-08-28)
    Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα απο τα πλέον σημαντικά αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας. Παρόλη την σημαντικότητα του όμως ένα πολύ μικρό κομμάτι της συνολικής παραγωγής τυποποιείτε και κατευθεινετε στις διεθνείς αγορές.Αυτό ακριβώς ...